Studium Kształcenia Podyplomowego Wydziału Farmaceutycznego

ul. Borowska 211
50-556 Wrocław

e-mail: farmstud@umw.edu.pl
e-mail: diagstud@umw.edu.pl

Kierownik Studium

dr n. farm. Artur Owczarek
e-mail: artur.owczarek@umw.edu.pl
tel.: 71 78 40 321

   

Specjalista

Elżbieta Szkarpij
e-mail: elzbieta.szkarpij@umw.edu.pl
tel.: 71 78 40 352

Specjalista

Elżbieta Hyży
e-mail: elzbieta.hyzy@umw.edu.pl
tel.: 71 78 40 353

Specjalista ds. Obsługi Kursów Podyplomowych

Joanna Dolecka
e-mail: joanna.dolecka@umw.edu.pl
tel.: 71 78 40 687

Specjalista ds. Obsługi Administracyjnej Kursów Specjalizacyjnych

Dorota Flak
e-mail: dorota.flak@umw.edu.pl
tel.: 71 78 40 684

 

Aktualności

KURSY KWALIFIKACYJNE DLA FARMACEUTÓW

Kursy kwalifikacyjne, mają na celu uzyskanie przez farmaceutę wiedzy i umiejętności do udzielania określonych świadczeń zdrowotnych lub usług farmaceutycznych wchodzących w zakres danej dziedziny farmacji lub dziedziny mającej zastosowanie w ochronie zdrowia.Kursy kwalifikacyjne odbywa się na podstawie programu kursu kwalifikacyjnego.

Tytuły kursów:

KURS KWALIFIKACYJNY DLA FARMACEUTÓW w zakresie badania kwalifikacyjnego w celu wykluczenia przeciwskazań do wykonania szczepienia przeciw COVID-19 oraz wykonywania szczepienia przeciw COVID-19 a także innych zalecanych szczepień ochronnych u osoby dorosłej

KURS KWALIFIKACYJNY DLA FARMACEUTÓW w zakresie wykonywania badań diagnostycznych oraz interpretacji wyników w kontekście zaleconej farmakoterapii

Programy kursów kwalifikacyjnych dla farmaceutów

Zgłoszenia na kurs


NABÓR NA SPECJALIZACJĘ Z ZAKRESU FARMACJI KLINICZNEJ ORAZ FARMACJI APTECZNEJ

Studium Kształcenia Podyplomowego Wydziału Farmaceutycznego uprzejmie informuje o możliwości składania wniosków o rozpoczęcie szkolenia specjalizacyjnego z zakresu farmacji klinicznej oraz farmacji aptecznej, w terminie od dnia 30 kwietnia do dnia 31 maja 2024 r. Więcej informacji w zakładce szkolenie specjalizacyjne farmaceutów.


 

Aktualności

                 Studium Kształcenia Podyplomowego Wydziału Farmaceutycznego – 
                                          aktualności dla diagnostyków laboratoryjnych

                       Pełnomocnik ds. organizacji specjalizacji diagnostów laboratoryjnych
                                                                 dr hab. Iwona Bil-Lula, prof. uczelni

Specjalista ds. Obsługi Kursów Podyplomowych - sprawy dotyczące Diagnostów Laboratoryjnych
mgr Joanna Dolecka
tel.: 71 78 40 687
e-mail: joanna.dolecka@umw.edu.pl

Specjalista ds. Obsługi Administracyjnej Kursów Specjalizacyjnych - sprawy dotyczące Diagnostów Laboratoryjnych
mgr inż. Dorota Flak
tel.: 71 78 40 684
e-mail:
dorota.flak@umw.edu.pl

ADRES MAILOWY DO KONTAKTU
e-mail: diagnstud@umw.edu.pl
Konto:
Odbiorca: Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, ul. Pasteura 1, 50-367 Wrocław
SANTANDER BANK POLSKA S.A 4 O/Wrocław
nr: 98 1500 1793 1217 9005 0902 0000
tytułem: np. kwalifikacje, kurs: data