Szkolenie diagnostów - Mikrobiologia medyczna

Mikrobiologia medyczna

Szkolenie specjalizacyjne dla diagnostów laboratoryjnych - mikrobiologia medyczna


ARCHIWUM


KOMUNIKAT

w sprawie udostępniania materiałów z przeprowadzonych w ramach specjalizacji w dziedzinie mikrobiologii medycznej kursów

Zgodnie z decyzją Koordynatora w dziedzinie mikrobiologii medycznej informuję, iż ze względu na ochronę praw autorskich osoby prowadzące zajęcia dydaktyczne nie będą udostępniać prezentacji ze realizowanych zajęć.
Dodatkowo Pani Koordynator nie wyraża również zgody na fotografowanie prezentowanych podczas kursów slajdów.


KOMUNIKAT
o zwiększeniu liczby miejsc akredytacyjnych
w dziedzinie mikrobiologii medycznej

Z przyjemnością informujemy, iż decyzją Komisji Akredytacyjnej z dnia 08.12.2021 r. Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu uzyskał zgodę na zwiększenie liczby miejsc akredytacyjnych w dziedzinie - mikrobiologia medyczna (program podstawowy dla diagnostów laboratoryjnych z 2018 r.)
Akredytacja została przyznana do dnia 8 grudnia 2026 r.
W związku z powyższym najbliższy nabór planowany jest w sesji wiosennej 2022.
Maksymalna liczba miejsc: 24
Liczba wolnych miejsc: 14
Wszelkie informacje dotyczące procedury naboru zostaną umieszczone w zakładce "aktualności".


KOORDYNATOR W DZIDZINIE MIKROBIOLOGII MEDYCZNEJ
Prof. dr hab. Marzenna Bartoszewicz

Katedra i zakład Mikrobiologii Farmaceutycznej i Parazytologii
Wydział Farmaceutyczny
ul. Borowska 211 A, 50-556 Wrocław
tel.: 71 784 06 74
e-mail : marzenna.bartoszewicz@umed.wroc.pl


Program podstawowy dla diagnostów laboratoryjnych- PROGRAM SPECJALIZACJI W DZIEDZINIE MIKROBIOLOGII MEDYCZNEJ, Warszawa 2018


Program uzupełniający dla diagnostów laboratoryjnych posiadających specjalizację I stopnia w mikrobiologii- PROGRAM SPECJALIZACJI W MIKROBIOLOGII MEDYCZNEJ, Warszawa 2005


KOMUNIKAT 

w sprawie dofinansowania z Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych
informujemy, iż decyzją Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych przekazaną w dniu 2 sierpnia 2022 r., Studium Kształcenia Podyplomowego otrzymało dofinansowanie, które zostanie przeznaczone na kurs specjalizacyjny
pn. Etiologia, obraz kliniczny i diagnostyka zakażeń grzybiczych, który odbędzie się w dniach 20-23.09.2022 r. oraz na kurs pn. Zasady organizacji i funkcjonowania laboratorium diagnostycznego - akty prawne w ochronie zdrowia związane z zakażeniami i zarażeniami, systemy jakości realizowany w terminie 27-29.09.2022 r. 


Pozyskane środki pozwolą na obniżenie opłaty za uczestnictwo w kursie.


KOMUNIKAT
W SPRAWIE ODBYWANIA STAŻY KIERUNKOWYCH

W celu usprawnienia procesu obsługi zgłoszeń dotyczących realizacji staży kierunkowych w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym im. Jana Mikulicza - Radeckiego we Wrocławiu ul. Borowska 213 50-556 Wrocław, informujemy, iż:

  • podania dotyczące skierowania do odbycia stażu należy składać BEZPOŚREDNIO u Pani Kierownik Działu Diagnostyki Laboratoryjnej ul. Borowska 213, 50-556 Wrocław, Budynek J1, 2 piętro;
  • na podaniu należy wskazać daty rzeczywistej realizacji specjalizacji ze szczególnym uwzględnieniem daty zakończenia specjalizacji;
  • skierowania do odbywania staży są przyjmowane przez Panią Kierownik we wtorki i czwartki w godzinach 9.00 – 14.00.

Prosimy o przestrzeganie powyższego komunikatu.
W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt ze Studium Kształcenia Podyplomowego pod numerem telefonu: 71 78 40 687.


KOMUNIKAT
Aktualna informacja na temat podmiotów uprawnionych do prowadzenia staży kierunkowych w ramach specjalizacji z mikrobiologii medycznej dla osób realizujących szkolenie zgodnie z programem opublikowanym w 2018 znajduje się w sekcji pliki do pobrania pn. Lista staży kierunkowych MM_2022.pdf.


KOMUNIKAT DLA PRACOWNIKÓW  UMW we Wrocławiu
w sprawie zawarcia umowy cywilno - prawnej:

umowę wraz z pismem przewodnim skierowanym do JM Rektora należy złożyć w sekretariacie JM Rektora. Wzór umowy znajduję się w plikach do pobrania.


KURSY OBOWIĄZKOWE DLA SPECJALIZACJI
MIKROBIOLOGIA MEDYCZNA

Tytuł kursu 

Planowana data realizacji

Etiologia, obraz kliniczny i diagnostyka chorób przenoszonych drogą płciową.
1/2022, 1/MM/2022

25-27.01.2022

Etiologia, obraz kliniczny oraz mikrobiologiczna diagnostyka gruźlicy i mykobakterioz.
2/2022, 2/MM/2022

14-16.03.2022

Etiologia, obraz kliniczny i diagnostyka zakażeń wirusowych.
3/2022, 3/MM/2022

09-11.05.2022

Etiologia, obraz kliniczny i diagnostyka zakażeń grzybiczych.
4/2022, 4/MM/2022

20-23.09.2022

Etiologia, obraz kliniczny i diagnostyka zarażeń pasożytniczych.

1/2023, 1/MM/2023

16-18.01.2023 

Metody niehodowlane (serologiczne i biologii molekularnej w diagnostyce mikrobiologicznej).

2/2023, 2/MM/2023

12-15.09.2023

Prawo medyczne.

4/2023, 4/MM/2023

25-26.09.2023

 

ROK 2024

 

 

Epidemiologia zakażeń i zarażeń związanych z opieką zdrowotną. Rola laboratorium mikrobiologicznego w wykrywaniu i monitorowaniu zakażeń i zarażeń.

13/2024, 2/MM/2024

10-12.01.2024

online

Kurs podsumowujący-

Postępy w diagnostyce mikrobiologicznej, farmakoterapii i profilaktyce zakażeń.

12/2024, 1/MM/2024

12-16.02.2024

NABÓR WIOSNA 2022

 

Zasady organizacji i funkcjonowania laboratorium diagnostycznego - akty prawne w ochronie zdrowia związane z zakażeniami i zarażeniami, systemy jakości.

18/2022, 5/MM/2022

27-29.09.2022

Etiologia, obraz kliniczny i diagnostyka zakażeń przewodu pokarmowego i zatruć pokarmowych.

6/2023, 6/MM/2023

06-09.02.2023

Oporność drobnoustrojów na antybiotyki: podstawy teoretyczne, laboratoryjne metody oznaczania wrażliwości szczepów na antybiotyki i chemioterapeutyki, wykrywanie mechanizmów oporności.

5/2023, 5/MM/2023

26-30.06.2023

Etiologia, obraz kliniczny i diagnostyka chorób przenoszonych drogą płciową.

8/2023, 8/MM/2023

07-09.11.2023

 

ROK 2024

 

Etiologia, obraz kliniczny i diagnostyka zakażeń układu oddechowego i zakażeń ośrodkowego układu nerwowego.

14/2024, 3/MM/2024

ZMIANA TERMINU

18-22.11.2024

Etiologia, obraz kliniczny i diagnostyka zakażeń wirusowych.

17/2024, 6/MM/2024

04-06.09.2024

 

Etiologia, obraz kliniczny i diagnostyka zakażeń grzybiczych.

18/2024, 7/MM/2024

01-04.10.2024

Etiologia, obraz kliniczny oraz mikrobiologiczna diagnostyka gruźlicy i mykobakterioz.

16/2024, 5/MM/2024

14-16.10.2024

Etiologia, obraz kliniczny i diagnostyka zakażeń wywoływanych bakteriami beztlenowymi.

15/2024, 4/MM/2024

06 - 08.11.2024

 


KURSY 2024 - KOMUNIKATY


KOMUNIKAT

Nr kursu: 12/2024 (1/MM/2024)

Tytuł kursu: Kurs podsumowujący. Postępy w diagnostyce mikrobiologicznej, farmakoterapii i profilaktyce zakażeń.

Dziedzina: Mikrobiologia Medyczna

Nazwa modułu: Moduł VII. Podsumowujący.

Termin kursu: 15-16.02.2024

Kierownik naukowy kursu: prof. dr hab. n. med. Marzenna Bartoszewicz

Miejsce kursu: kurs stacjonarny Katedra i Zakład Mikrobiologii Farmaceutycznej i Parazytologii, ul. Borowska 211A, 50-556 Wrocław

Ilość godzin: 40 godz., 5 dni

Kurs w części dofinansowany ze środków przekazanych przez Krajową Izbę Diagnostów Laboratoryjnych. Kwota do zapłaty zostanie wskazana po ustaleniu ostatecznej liczby uczestników.


KOMUNIKAT

nr kursu: 13/2024 (2/MM/2024)

Tytuł kursu: Epidemiologia zakażeń i zarażeń związanych z opieką zdrowotną. Rola laboratorium mikrobiologicznego w wykrywaniu i monitorowaniu zakażeń i zarażeń.

Dziedzina: Mikrobiologia medyczna

Nazwa modułu: Zakażenia związane z opieką zdrowotną

Termin kursu: 10.01-12.01.2024

Kierownik naukowy kursu: dr n. med. Beata Kowalska-Krochmal

Miejsce realizacji kursu: on-line (Katedra i Zakład Mikrobiologii Farmaceutycznej i Parazytologii ul. Borowska 211 a, 50-556 Wrocław)

Ilość godzin: 24 godz.


KURSY 2023 - KOMUNIKATY


KOMUNIKAT

Nr kursu: 8/2023 (8/MM/2023)

Tytuł kursu: Etiologia, obraz kliniczny i diagnostyka chorób przenoszonych drogą płciową.

Dziedzina: Mikrobiologia medyczna

Termin kursu: 07-09.11.2023

Kierownik naukowy kursu: dr hab. n. med. Beata Mączyńska

Miejsce kursu: Katedra i Zakład Mikrobiologii Farmaceutycznej i Parazytologii ul. Borowska 211a, 50-556 Wrocław

Ilość godzin: 32 godz., 3 dni


KOMUNIKAT

nr kursu: 4/2023 (4/MM/2023)

Tytuł kursu: Prawo medyczne.

Dziedzina: Mikrobiologia medyczna.

Termin kursu: 25-26.09.2023

Kierownik naukowy kursu: dr Agnieszka Sapa - Wojciechowska

Miejsce kursu: on-line

Ilość godz.: 16 godz.


KOMUNIKAT

nr kursu: 5/2023 (5/MM/2023)

Tytuł kursu: "Oporność drobnoustrojów na antybiotyki: podstawy teoretyczne, laboratoryjne metody oznaczania wrażliwości szczepów na antybiotyki i chemioterapeutyki, wykrywanie mechanizmów oporności”

Dziedzina: Mikrobiologia medyczna

Nazwa modułu: Mikrobiologia ogólna

Termin kursu: 26-30.06.2023

Kierownik naukowy kursu: dr n. med. Beata Kowalska-Krochmal

Miejsce realizacji kursu: Katedra i Zakład Mikrobiologii Farmaceutycznej i Parazytologii ul. Borowska 211 a, 50-556 Wrocław

Ilość godzin: 40 godz.


KOMUNIKAT 

nr kursu: 2/2023 (2/MM/2023)

Tytuł kursu: Metody niehodowlane (serologiczne i biologii molekularnej w diagnostyce mikrobiologicznej)

Dziedzina: Mikrobiologia medyczna

Nazwa modułu: Mikrobiologia kliniczna

ZMIANA TERMINU KURSU NA 12-15.09.2023

Kierownik naukowy kursu: dr hab. n.med. Adam Junka, prof. uczelni

Miejsce realizacji kursu: online

Ilość godz.: 32 godz.


KOMUNIKAT 

nr kursu: 6/2023 (6/MM/2023)

Tytuł kursu: Etiologia, obraz kliniczny i diagnostyka zakażeń przewodu pokarmowego i zatruć pokarmowych

Dziedzina: Mikrobiologia medyczna

Nazwa modułu: Mikrobiologia kliniczna

Termin kursu: 06.02 - 09.02.2023 r.

Kierownik naukowy kursu: dr hab. n. med. Beata Mączyńska

Miejsce realizacji kursu: Katedra i Zakład Mikrobiologii Farmaceutycznej i Parazytologii UMW ul. Borowska 211a, 50-556 Wrocław

Ilość godz.: 32 godz.


KOMUNIKAT

nr kursu: 1/2023 (1/MM/2023)

Tytuł kursu:  Etiologia, obraz kliniczny i diagnostyka zarażeń pasożytniczych

Dziedzina: Mikrobiologia medyczna

Nazwa modułu: Mikrobiologia kliniczna

Termin kursu: 16.01 - 18.01.2023

Kierownik naukowy kursu: dr. n. med. Elżbieta Piątkowska

Miejsce realizacji kursu: Katedra i Zakład Mikrobiologii Farmaceutycznej i Parazytologii UMW ul. Borowska 211a (zajęcia online 16-17.01.2023) oraz Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna ul. Składowa 1/3, 50-209 Wrocław (zajęcia stacjonarne 18.01.2023)

Ilość godz.: 24 godz.


KURSY 2022 - KOMUNIKATY


KOMUNIKAT

nr kursu: 18/2022 (5/MM/2022)

Tytuł kursu: "Zasady organizacji i funkcjonowania laboratorium diagnostycznego - akty prawne w ochronie zdrowia związane z zakażeniami i zarażeniami, systemy jakości

Dziedzina: Mikrobiologia medyczna

Nazwa modułu: Zasady organizacji i funkcjonowania medycznego laboratorium mikrobiologicznego

Termin kursu: 27-29.09.2022

Kierownik naukowy kursu: dr hab. Beata Mączyńska

Miejsce realizacji kursu: Katedra i Zakład Mikrobiologii Farmaceutycznej i Parazytologii ul. Borowska 211 a, 50-556 Wrocław

Ilość godzin: 24 godz., 3 dni

Koszt: UWAGA kurs w części dotowany ze środków przekazanych przez Krajową Izbę Diagnostów Laboratoryjnych, kwota do zapłaty zostanie wskazana po ustaleniu ostatecznej liczby uczestników kursu.


KOMUNIKAT

nr kursu: 4/2022 (4/MM/2022)

Tytuł kursu: "Etiologia, obraz kliniczny oraz diagnostyka zakażeń grzybiczych”

Dziedzina: Mikrobiologia medyczna

Nazwa modułu: Mikrobiologia kliniczna

Termin kursu: 20-23.09.2022

Kierownik naukowy kursu: dr hab. Urszula Nawrot

Miejsce realizacji kursu: Katedra i Zakład Mikrobiologii Farmaceutycznej i Parazytologii ul. Borowska 211 a, 50-556 Wrocław

Ilość godzin: 32 godz., 4 dni

Koszt: UWAGA kurs w części dotowany ze środków przekazanych przez Krajową Izbę Diagnostów Laboratoryjnych, kwota do zapłaty zostanie wskazana po ustaleniu ostatecznej liczby uczestników kursu.