Edycja - Szkolenie - Strona jednostki

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK)
Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej
Przyjmowanie gości zagranicznych
Instrukcja edycji jednostki

Logowanie do systemu:
https://www.umw.edu.pl/logowanie

Instrukcja wideo:
https://cloud.umw.edu.pl/index.php/s/mR4CNapAa7W6z6c

Dodanie uprawnień do edycji (typ: Nowa strona internetowa):
https://e-potrzeby.umw.edu.pl/projects/strona-internetowa/issues/new