Pożyczki (Sprawy socjalne)

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK)
Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej
Przyjmowanie gości zagranicznych
Pożyczki
  • Pożyczka mieszkaniowa

- do 15.000 zł
- maksymalny okres spłaty 3 lata
- oprocentowanie 3%
- potrzebni są dwaj żyranci z Uczelni, którzy tak jak pożyczkobiorca mają umowę na minimum czas trwania pożyczki
- do dokumentów należy dołączyć pasek z poborów za ostatni miesiąc

  • Pożyczka inwestycyjna na zakup mieszkania/domu lub na budowę

- od 20.000 do 50.000 zł
- maksymalny okres spłaty 5 lat
- oprocentowanie 3%
- potrzebni są dwaj żyranci z Uczelni, którzy tak jak pożyczkobiorca mają umowę na minimum czas trwania pożyczki
- w przypadku zakupu należy dołączyć potwierdzenie zakupu domu/mieszkania (akt notarialny/przedwstępny akt notarialny/ umowa z deweloperem)
- w przypadku budowy należy  dołączyć pozwolenie na budowę oraz aktualny kosztorys podpisany przez kierownika budowy
- do dokumentów należy dołączyć pasek z poborów za ostatni miesiąc

Komplet dokumentów pożyczkowych zawiera:
1. Umowa pożyczki – 2 egzemplarze
2. Wniosek – 1 egzemplarz
3. Oświadczenie – 3 egzemplarze (jeden dla pożyczkobiorcy, i po jednym dla poręczycieli)
4. Poręczenie – 2 egzemplarze (wypełniają tylko poręczyciele)

Uwaga! Wszystkie dokumenty drukujemy DWUSTRONNIE.