Zatrudnianie

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK)
Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej
Przyjmowanie gości zagranicznych
Zatrudnianie

Poniżej przedstawiamy obowiązujące druki dotyczące zatrudnienia pracowników niebędących nauczycielami akademickimi (NNA).

Administracja Centralna i Jednostki Ogólnouczelniane
Wniosek o nabór pobierz
Wniosek o zatrudnienie nowego pracownika pobierz
Wniosek o przedłużenie zatrudnienia pobierz
Ocena pracownika administracji centralnej po okresie próbnym pobierz
Wydziały
Wniosek o nabór pobierz
Wniosek o zatrudnienie nowego pracownika pobierz
Wniosek o przedłużenie zatrudnienia pobierz
Ocena pracownika administracji wydziałowej po okresie próbnym pobierz
Ocena pracownika inżynieryjno-technicznego
i naukowo-technicznego po okresie próbnym
pobierz
Zatrudnienie: własne źródło finansowania (m.in. granty, projekty europejskie, działalność usługowa)
Wniosek o nabór pobierz
Wniosek o zatrudnienie nowego pracownika pobierz
Wniosek o przedłużenie zatrudnienia pobierz
Ocena pracownika po okresie próbnym pobierz