Karta Multisport (Sprawy socjalne)

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK)
Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej
Przyjmowanie gości zagranicznych
Informacja w sprawie kart Multisport

Karty są dostępne w wersji nielimitowanej - Multisport Plus, oraz w wersji limitowanej - 8 wejść w miesiącu - Multisport Light (MultiActive) -(ograniczona liczba placówek, nie akceptują karty w Aquaparku przy ul. Borowskiej).

Wysokość dopłaty do karty z ZFŚS uzależniona będzie od dochodu brutto na osobę. Dofinansowanie będzie utrzymane na poziomie:

 • 50% kosztu zakupu przy dochodach do 4.500 zł/os
 • 45% ceny zakupu przy dochodach od 4.501 do 7.000 zł/os
 • 40% ceny zakupu przy dochodach powyżej 7.001 zł/os

 Odpłatność pracownika korzystającego z karty Multisport Plus wynosi:

 • 50% kosztu zakupu wynosić będzie 171,00 zł,
 • 45% kosztu zakupu wynosić będzie 185,30 zł,
 • 40% kosztu zakupu wynosić będzie 198,60 zł

Odpłatność pracownika korzystającego z karty Multisport Light (MultiActive) wynosi:

 • 50% kosztu zakupu wynosić będzie 89,50 zł,
 • 45% kosztu zakupu wynosić będzie 96,45 zł,
 • 40% kosztu zakupu wynosić będzie 103,40 zł

za kwartał i potrącona będzie z wynagrodzenia pracownika w pierwszym miesiącu dysponowania kartą za okres 3 miesięcy.
 
W dalszym ciągu utrzymany zostaje trzymiesięczny system wchodzenia i wychodzenia z systemu posiadania karty Multisport. Wnioski i pisemne rezygnacje należy składać:

 • do 20 czerwca na lipiec – sierpień – wrzesień
 • do 15 września na październik – listopad – grudzień
 • do 15 grudnia na styczeń – luty – marzec
 • do 15 marca na kwiecień – maj – czerwiec
Pracownik posiadający aktywną kartę Multisport Plus/Multisport Light (MultiActive) możne zamówić:
 • 1 kartę dla Osoby Towarzyszącej:
  • Karta dla Osoby Towarzyszącej – karta dla osoby powyżej 15 roku życia, dostęp do takiej samej ilości obiektów co karta dla pracownika
 • maksymalnie 3 karty dla dzieci do 15 roku życia:
  • Karta MultiSport Kids – karta dla dzieci do 15 roku życia, dostęp do basenów, aquaparków, zajęć tanecznych, sztuk walki, groty solnej, ścianki wspinaczkowej i lodowiska
  • Karta Basenowa – karta dla dzieci do 15 roku, dostęp do basenów i aquaparków
  • Karta Student – dla uczniów lub studentów od 16 do 26 roku życia
 • 2 karty typu Senior
  • Karta MultiSport Senior – karta dla osób powyżej 60 roku, dostęp do obiektów do godziny 16:00

Opłaty za karty dodatkowe w wysokości 100% kwoty zakupu dokonuje Pracownik poprzez przelew elektroniczny – ceny kart dla osób dodatkowych dostępne są w Sekcji Socjalnej.

Link do zamawiania kart poprzez platformę internetową oraz instrukcja zamawiania dostępne są w Sekcji Socjalnej.