Dział Współpracy Międzynarodowej - Przyjmowanie gości - Regulacje prawne

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK)
Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej
Przyjmowanie gości zagranicznych
Regulacje prawne

Zarządzenie nr 183/XVI R/2022 Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 12 października 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia „Procedury przyjmowania i organizacji pobytu gości zagranicznych w Uniwersytecie Medycznym im. Piastów Śląskich we Wrocławiu”

Limit kosztów noclegu reguluje  Zarządzenie nr 138/XVI R/2023 Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 10 sierpnia 2023 r. w sprawie zasad rozliczania delegacji krajowych

Zarządzenie 138/XVI R/2023 (umw.edu.pl)