Odznaczenia - Państwowe

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK)
Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej
Przyjmowanie gości zagranicznych
Państwowe

Odznaczenia państwowe

Nadawane są przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej.
Z uwagi na konieczność zaopiniowania wniosków przez Senacką Komisję Odznaczeń oraz długi czas procedowania wniosków przez właściwe organy państwowe wnioski należy składać
do Działu Spraw Pracowniczych w terminie do 31.01.2024 r.


Order Odrodzenia Polski

Jest nagrodą za wybitne zasługi położone w służbie Państwu i społeczeństwu zwłaszcza poprzez:

 • wybitne osiągnięcia w podejmowanej z pożytkiem dla kraju działalności państwowej i publicznej,
 • szczególne zasługi dla umacniania suwerenności i obronności kraju,
 • szczególne zasługi dla rozwoju gospodarki narodowej, służby publicznej oraz wybitną twórczość naukową, literacką i artystyczną,
 • wybitne zasługi dla rozwoju współpracy Rzeczypospolitej Polskiej z innymi państwami i narodami

Order Odrodzenia Polski dzieli się na pięć klas:

 • klasa I - Krzyż Wielki Orderu Odrodzenia Polski,
 • klasa II - Krzyż Komandorski z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski,
 • klasa III - Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski,
 • klasa IV - Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski,
 • klasa V - Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski.

WZÓR WNIOSKU
We wniosku proszę przedstawić osiągnięcia, które miały miejsce po nadaniu ostatniego orderu lub odznaczenia.
OŚWIADCZENIE O NIEKARALNOŚCI


Krzyż Zasługi

Jest nagrodą dla osób, które położyły zasługi dla Państwa lub obywateli spełniając czyny przekraczające zakres ich zwykłych obowiązków, a przynoszące znaczną korzyść Państwu lub obywatelom.

Krzyż Zasługi może być nadany także za: ofiarną działalność publiczną, ofiarne niesienie pomocy oraz działalność charytatywną.

Krzyż Zasługi dzieli się na trzy stopnie:

 • I stopień - Złoty Krzyż Zasługi,
 • II stopień - Srebrny Krzyż Zasługi,
 • III stopień - Brązowy Krzyż Zasługi.

Krzyż Zasługi tego samego stopnia może być nadany tej samej osobie dwukrotnie.

Przed nadaniem Krzyża Zasługi wyższego stopnia powinny upłynąć co najmniej 3 lata.

WZÓR WNIOSKU
We wniosku proszę przedstawić osiągnięcia, które miały miejsce po nadaniu ostatniego orderu lub odznaczenia.
OŚWIADCZENIE O NIEKARALNOŚCI


Medal za Długoletnią Służbę

Przyznaje się za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających
z pracy zawodowej w służbie Państwa (ogólny staż pracy).

Wniosek o nadanie Medalu za Długoletnią Służbę przedstawia się nie wcześniej niż:

 • I stopień – Medal Złoty za Długoletnią Służbę, po 30 latach pracy zawodowej
 • II stopień – Medal Srebrny za Długoletnią Służbę, po 20 latach pracy zawodowej
 • III stopień – Medal Brązowy za Długoletnią Służbę, po 10 latach pracy zawodowej

WZÓR WNIOSKU
OŚWIADCZENIE O NIEKARALNOŚCI