Dofinansowanie do nauki

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK)
Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej
Przyjmowanie gości zagranicznych
Dofinansowanie do nauki

Proces ubiegania się o dofinansowanie kształcenia reguluje Zarządzenie nr 86/XVI R/2024 wprowadzające Regulamin szkoleń

Pracownik niebędący nauczycielem akademickim składa wniosek o przyznanie dofinansowania w systemie Talent Plus  https://e-talent.umw.edu.pl/  pod warunkiem, że maksymalna kwota dofinansowania szkolenia przez pracodawcę jest niższa niż 4000 zł.

W przypadku szkoleń dofinansowywanych w kwocie od 4000 zł wzwyż, pracownik zobowiązany jest do złożenia do Zespołu ds. Zarządzania Zasobami Ludzkimi wniosku stanowiącego załącznik nr 1 do regulaminu. W przypadku uzyskania dofinansowania pracownik zobowiązany jest do podpisania z pracodawcą umowy, która stanowi załącznik nr 3 do Regulaminu.