Dział Współpracy Międzynarodowej - Przyjmowanie gości - Informacje ogólne

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej
Przyjmowanie gości zagranicznych
Informacje ogólne

Zgodnie z Zarządzeniem nr 93/XVI R/2022 Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 16 maja 2022 r. w sprawie wprowadzenia „Procedury przyjmowania i organizacji pobytu gości zagranicznych w Uniwersytecie Medycznym im. Piastów Śląskich we Wrocławiu”, pobyt wszystkich gości zagranicznych podlega ww. procedurze.