Pracownik administracyjny - Nagrody JM Rektora

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK)
Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej
Przyjmowanie gości zagranicznych
Nagrody Rektora dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi