Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) - Podstawowe informacje

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK)
Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej
Przyjmowanie gości zagranicznych

Czym są Pracownicze Plany Kapitałowe (zwane dalej PPK)?
PPK są dobrowolnym programem długotrwałego oszczędzania. Głównym celem PPK jest zapewnienie dodatkowych do emerytury pieniędzy, z których można będzie skorzystać po 60 roku życia (a w wyjątkowych sytuacjach także wcześniej).

Dlaczego wprowadzamy PPK?
Utworzenie PPK w jednostkach sektora finansów publicznych jest obowiązkowe i wynika z Ustawy o pracowniczych planach kapitałowych z dnia 4 października 2018 r. 

JAK PRZYSTĄPIĆ DO PPK?
Nie muszą Państwo nic robić, aby przystąpić do programu. Pracodawca zgłasza wszystkich pracowników, którzy ukończyli 18  i nie ukończyli  55 lat.
Osoby w wieku 55-70 lat też mogą przystąpić do PPK. Wystarczy wydrukować i wypełnić Deklarację dokonywania wpłat do PPK", a następnie złożyć podpisany dokument w Dziale Spraw Pracowniczych.

JAK ZGŁOSIĆ CHĘĆ DOKONYWANIA WPŁAT DODATKOWYCH?
Oszczędzając w PPK, w każdym momencie mogą Państwo zadeklarować wpłacanie środków dodatkowych, poza wpłatą podstawową. To może znacząco zmienić wysokość środków zgromadzonych na PPK, zwłaszcza w długim okresie. Można to szybko sprawdzić używając kalkulatora Uniqa.

Mogą Państwo wpłacać dodatkowo od 0,01% do 2% wynagrodzenia brutto.
Chęć dokonywania wpłat dodatkowych można zadeklarować online logując się do swojego konta online (dotyczy uczestników PPK); można też wydrukować, wypełnić i złożyć „Deklarację dotyczącą wpłaty dodatkowej".
Zmiany w zakresie wpłaty dodatkowej obowiązywać będą od następnego miesiąca po złożeniu deklaracji.
Będziemy naliczać i odprowadzać za Państwa wpłaty dodatkowe.
W każdym momencie można zmienić (zwiększyć lub zmniejszyć) wysokość wpłaty dodatkowej; w każdym momencie można też zrezygnować z jej wpłacania.

MOŻLIWOŚĆ OBNIŻENIA WPŁATY PODSTAWOWEJ PRACOWNIKA
Jeśli wynagrodzenie (z różnych źródeł) nie przekracza kwoty odpowiadającej 1,2-krotności minimalnego wynagrodzenia ustawodawca przewidział możliwość obniżenia obowiązkowych wpłat podstawowych pracownika z 2% do nie mniej niż 0,5%.
Aby obniżyć wysokość wpłat podstawowych, należy złożyć „Deklarację zmiany wysokości wpłaty podstawowej".
Deklaracja powinna być złożona w miesiącu, w którym wynagrodzenie nie przekroczyło 1,2-krotności minimalnego wynagrodzenia. Obniżona wysokość wpłaty zostanie przez Uczelnię uwzględniona już od kolejnego miesiąca. Jeżeli okaże się, że w kolejnych miesiącach wynagrodzenie przekroczy 1,2-krotności minimalnego wynagrodzenia, wówczas automatycznie zostanie pobrana wpłata podstawowa wysokości 2%  Kolejna obniżka wpłaty podstawowej poniżej 2% możliwa będzie dopiero od miesiąca, w którym ponownie wynagrodzenie nie przekroczy 1,2-krotności minimalnego wynagrodzenia i wymagać będzie ponownego złożenia deklaracji.

CO ZROBIĆ, JEŻELI NIE CHCĄ PAŃSTWO PRZYSTĄPIĆ DO PPK?
W dowolnym momencie można zrezygnować z uczestnictwa w PPK.
W przypadku decyzji o rezygnacji z PPK należy wydrukować, wypełnić i złożyć  w Dziale Spraw Pracowniczych „Deklarację rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK":
- rezygnacja z wpłat (wersja polska) 
- rezygnacja z wpłat (wersja angielska)
Uczelnia nie będzie w takiej sytuacji dokonywać wpłat od miesiąca, w którym deklaracja została złożona.
Uwaga: w dowolnym momencie można wznowić dokonywanie wpłat do PPK. W tym celu wystarczy złożyć w formie pisemnej „Deklarację dokonywania wpłat do PPK" do Działu Spraw Pracowniczych.

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami umieszczonymi na stronie: www.mojeppk.pl