Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) - Podstawowe informacje

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK)
Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej
Przyjmowanie gości zagranicznych

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami dot. wyników Funduszy PPK w Uniqa (stan na 29.09.2023 r.) :

Biuletyn wyniki PPK_UNIQA 29.09.2023


Czym są Pracownicze Plany Kapitałowe (zwane dalej PPK)?
PPK są dobrowolnym programem długotrwałego oszczędzania. Głównym celem PPK jest zapewnienie dodatkowych do emerytury pieniędzy, z których można będzie skorzystać po 60 roku życia (a w wyjątkowych sytuacjach także wcześniej).

Dlaczego wprowadzamy PPK?
Utworzenie PPK w jednostkach sektora finansów publicznych jest obowiązkowe i wynika z Ustawy o pracowniczych planach kapitałowych z dnia 4 października 2018 r. 

JAK PRZYSTĄPIĆ DO PPK?
Nie muszą Państwo nic robić, aby przystąpić do programu. Pracodawca zgłasza wszystkich pracowników, którzy ukończyli 18  i nie ukończyli  55 lat.
Osoby w wieku 55-70 lat też mogą przystąpić do PPK. Wystarczy wydrukować i wypełnić Deklarację dokonywania wpłat do PPK", a następnie złożyć podpisany dokument w Dziale Spraw Pracowniczych.

JAK PRZYSTĄPIĆ DO PPK, PO WCZEŚNIEJSZEJ REZYGNACJI?
Wystarczy wydrukować i wypełnić „wniosek o dokonywanie wpłat do PPK", a następnie złożyć podpisany dokument w Dziale Spraw Pracowniczych.

JAK ZGŁOSIĆ CHĘĆ DOKONYWANIA WPŁAT DODATKOWYCH?
Oszczędzając w PPK, w każdym momencie mogą Państwo zadeklarować wpłacanie środków dodatkowych, poza wpłatą podstawową. To może znacząco zmienić wysokość środków zgromadzonych na PPK, zwłaszcza w długim okresie. Można to szybko sprawdzić używając kalkulatora Uniqa.

Mogą Państwo wpłacać dodatkowo od 0,01% do 2% wynagrodzenia brutto.
Chęć dokonywania wpłat dodatkowych można zadeklarować online logując się do swojego konta online (dotyczy uczestników PPK); można też wydrukować, wypełnić i złożyć „Deklarację dotyczącą wpłaty dodatkowej".
Zmiany w zakresie wpłaty dodatkowej obowiązywać będą od następnego miesiąca po złożeniu deklaracji.
Będziemy naliczać i odprowadzać za Państwa wpłaty dodatkowe.
W każdym momencie można zmienić (zwiększyć lub zmniejszyć) wysokość wpłaty dodatkowej; w każdym momencie można też zrezygnować z jej wpłacania.

MOŻLIWOŚĆ OBNIŻENIA WPŁATY PODSTAWOWEJ PRACOWNIKA
Jeśli wynagrodzenie (z różnych źródeł) nie przekracza kwoty odpowiadającej 1,2-krotności minimalnego wynagrodzenia ustawodawca przewidział możliwość obniżenia obowiązkowych wpłat podstawowych pracownika z 2% do nie mniej niż 0,5%.
Aby obniżyć wysokość wpłat podstawowych, należy złożyć „Deklarację zmiany wysokości wpłaty podstawowej".
Deklaracja powinna być złożona w miesiącu, w którym wynagrodzenie nie przekroczyło 1,2-krotności minimalnego wynagrodzenia. Obniżona wysokość wpłaty zostanie przez Uczelnię uwzględniona już od kolejnego miesiąca. Jeżeli okaże się, że w kolejnych miesiącach wynagrodzenie przekroczy 1,2-krotności minimalnego wynagrodzenia, wówczas automatycznie zostanie pobrana wpłata podstawowa wysokości 2%  Kolejna obniżka wpłaty podstawowej poniżej 2% możliwa będzie dopiero od miesiąca, w którym ponownie wynagrodzenie nie przekroczy 1,2-krotności minimalnego wynagrodzenia i wymagać będzie ponownego złożenia deklaracji.

CO ZROBIĆ, JEŻELI NIE CHCĄ PAŃSTWO PRZYSTĄPIĆ DO PPK?
W dowolnym momencie można zrezygnować z uczestnictwa w PPK.
W przypadku decyzji o rezygnacji z PPK należy wydrukować, wypełnić i złożyć  w Dziale Spraw Pracowniczych „Deklarację rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK":
- rezygnacja z wpłat (wersja polska) 
- rezygnacja z wpłat (wersja angielska)
Uczelnia nie będzie w takiej sytuacji dokonywać wpłat od miesiąca, w którym deklaracja została złożona.
Uwaga: w dowolnym momencie można wznowić dokonywanie wpłat do PPK. W tym celu wystarczy złożyć w formie pisemnej „Deklarację dokonywania wpłat do PPK" do Działu Spraw Pracowniczych.

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami umieszczonymi na stronie: www.mojeppk.pl