Ubezpieczenie grupowe

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK)
Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej
Przyjmowanie gości zagranicznych
Zapraszamy do zapoznania się z nowymi warunkami ubezpieczenia.

Szanowni Państwo,

 informujemy, że od 01.11.2022r. na Naszej Uczelni obowiązują nowe warunki grupowego ubezpieczenia na życie w ofercie PZU Życie S.A. wyłonionej w drodze postępowania przetargowego.

Nowy program to dużo korzystniejsze warunki ubezpieczenia i niższe składki ubezpieczeniowe.
W ofercie obowiązuje pełne zniesienie okresów karencji dla wszystkich osób przystępujących również aktualnie nieubezpieczonych w okresie pierwszych trzech miesięcy od wprowadzenia oferty.

 

Wszystkie osoby zainteresowane przystąpieniem do ubezpieczenia proszone są o dokonanie wyboru wariantu ubezpieczenia wypełniając „Oświadczenie o wyborze wariantu ubezpieczenia” oraz "Deklarację przystąpienia " i dostarczenie oryginałów do Działu Spraw Pracowniczych Sekcji Naliczania oraz Rozliczania Płac.

 Ponadto zachęcamy osoby już ubezpieczone do skorzystania z oferty programu rabatowego „Klubu PZU Pomoc w Życiu” – informacja w załączniku poniżej.