Dział Współpracy Międzynarodowej - Narodowa Agencja - Informacje ogólne

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK)
Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej
Przyjmowanie gości zagranicznych
Informacje ogólne

Głównym celem działalności Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA) jest wsparcie mobilności akademickiej. W ramach prowadzonych działań Agencja promuje polską oświatę za granicą, a także umożliwia zarówno wyjazdy studentów, doktorantów i profesorów za granicę, jak i przyjazdy do kraju zagranicznych gości.
NAWA działa na rzecz internacjonalizacji polskiej nauki poprzez wspieranie i stymulowanie międzynarodowej współpracy badawczej i wymiany akademickiej. Cele te są realizowane dzięki szerokiej ofercie programowej Agencji:
Programy dla Naukowców
Programy dla Instytucji
Programy dla Studentów
Programy Języka Polskiego