Nauka - Uniwersyteckie Centrum Wsparcia Badań Klinicznych

Uniwersyteckie Centrum Wsparcia Badań Klinicznych

Uniwersyteckie Centrum Wsparcia Badań Klinicznych to ogólnouczelniana jednostka zapewniająca kompleksowe, akademickie wsparcie w zakresie planowania, koordynacji i zarządzania badaniami klinicznymi.
Nadrzędnym celem jednostki jest usprawnienie, poprawa jakości i zintensyfikowanie działań dotyczących badań klinicznych na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu.

W Uniwersyteckim Centrum Badań Klinicznych prowadzone są obecnie głównie niekomercyjne badania kliniczne, w których UMW pełni rolę sponsora lub jednostki prowadzącej badania na zlecenie sponsora Academic Research Organisation (ARO). Aktualnie realizowanych jest 10 badań niekomercyjnych z zakresu kardiologii, onkologii i hematologii. 5 z nich finansowanych jest ze środków Agencji Badań Medycznych.
Dodatkowo Centrum zaangażowane jest w szkolenie nowych adeptów badań klinicznych. W partnerstwie z Agencją Badań Medycznych oraz Stowarzyszeniem na Rzecz Dobrej Praktyki Badań Klinicznych w Polsce prowadzi studia podyplomowe „Niekomercyjne Badania Kliniczne - projektowanie, realizacja i zarządzanie” . Studia te są częścią projektu „Akademia Badań Klinicznych – rozwój kompetencji zespołów badawczych w podmiotach leczniczych świadczących usługi szpitalne oraz lekarzy zatrudnionych w placówkach podstawowej opieki zdrowotnej”.

ucwbk.umw.edu.pl