Rada Dyscypliny Nauki o Zdrowiu - Kontakt

Kontakt

ul. Bartla 5, 51-618 Wrocław
pok. nr 106 piętro I
e-mail: rn-bz@umw.edu.pl
tel.:71 784 18 30


Beata Miściorak
główny specjalista

A k t u a l n o ś c i

.