Rada Dyscypliny Nauki o Zdrowiu - Kontakt

Kontakt

ul. Bartla 5, 51-618 Wrocław
pok. nr 106 piętro I
e-mail: rn-bz@umw.edu.pl


Beata Miściorak
główny specjalista

tel. 71 784 18 30 (doktoraty, habilitacje, posiedzenia Rady)                                                                                                                                              

dr inż. Agnieszka Faron-Okoniewska 
specjalista

tel. 71 784 18 29 (ewaluacja dyscypliny naukowej, konkursy)                                                                                                                                                           

A k t u a l n o ś c i

Kolejna prolongata terminu

Przewody doktorskie otwarte i niezakończone przed 30 kwietnia 2019 r.  muszą zostać zakończone do 31 grudnia 2024 roku