Rada Dyscypliny Nauki o Zdrowiu - Kontakt

Kontakt

Biuro Rady Dyscypliny Nauki o Zdrowiu

ul. Bartla 5, 51-618 Wrocław
pok. nr 106 piętro I
 


Beata Miściorak
główny specjalista

tel. 71 784 18 30 (doktoraty, habilitacje, posiedzenia Rady, nagrody naukowe)             

E-mail: beata.misciorak@umw.edu.pl                                                                                                                                 

dr inż. Agnieszka Faron-Okoniewska

specjalista ds. obsługi rady dyscypliny                                                                                                 

tel. 71 784 18 29 (ewaluacja dyscypliny naukowej, konkursy)             

E-mail: agnieszka.faron-okoniewska@umw.edu.pl                                                                                                                                    

A k t u a l n o ś c i

.