Biobank

Decyzją JM Rektora dnia 15 grudnia 2017 roku utworzony został Biobank Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu (Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu nr 127/XV R/2017 z dnia 15 grudnia 2017 r.). Jednostka funkcjonuje w strukturze Pracowni Przesiewowych Testów Aktywności Biologicznej i Gromadzenia Materiału Biologicznego, jej nazwą skróconą jest Biobank UMW, a w wersji angielskiej: WMU Biobank (Wroclaw Medical University Biobank).

Nasz biobank posiada wdrożony System Zapewnienia i Zarządzania Jakością (SZiZJ) oraz posiada kompetencje w biobankowaniu, na co dowodem jest:

  • akredytacja PN-EN ISO 20387:2021-01 w zakresie: Biobankowania ludzkiego materiału biologicznego i związanych z nim informacji i danych (BB 001)

  • certyfikacja ISO 9001:2015 w zakresie: Biobankowania do celów naukowych, badawczo-rozwojowych i dydaktycznych. Działania związane są z sektorem 38 IAF (FS 708094)

  • świadectwo uznania w zakresie spełniania wymagań Standardów Jakości dla Biobanków Polskich (nr 1/04/2020)

  • certyfikat audytu wewnętrznego BBMRI-ERIC ISO 20387:2018 (QMS/Quality Label/001)

Wszystkie aspekty działalności jednostki są opisane w procedurach oraz szczegółowych instrukcjach, które są udostępniane partnerom w ramach współpracy naukowej. Stworzyliśmy wzory, gotowych do wykorzystania dokumentów, takich jak: formularz świadomej zgody pacjenta/dawcy na udział w projekcie, ankieta demograficzno-medyczna, informacja o projekcie.

Biobank UMW prezentuje posiadane zasoby w katalogu europejskim BBMRI-ERIC Directory: https://directory.bbmri-eric.eu/ oraz polskim katalogu https://polskasiecbiobankow.pl/PL/home. Prezentacja kolekcji jest bezpłatna i stanowi swoistą reklamę materiału, jakim dysponują Jednostki Uniwersytetu. Jednak nie obliguje do ich udostępnienia. W każdej chwili kolekcję można wycofać z katalogu nie podając przyczyny. Prezentowanie kolekcji w europejskim katalogu daje możliwość pozyskania partnera do współpracy naukowo-badawczej. Zasady takiej współpracy są określane indywidualnie na jasnych, transparentnych warunkach.