Biobank - Infrastruktura Biobanku

Infrastruktura Biobanku

Biobank Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu posiada laboratoria wyposażone  w niezbędne instalacje, w tym klimatyzację strefową, a warunki środowiskowe są monitorowane. Jednostka posiada możliwości lokalowe pozwalające na odseparowanie poszczególnych etapów przyjęcia, porcjowania i preparatyki materiału biologicznego a także pracy na materiale gromadzonym. Posiadamy wydzieloną strefę czasowego gromadzenia odpadów niebezpiecznych (w tym medycznych, chemicznych, komunalnych). Dostęp do pomieszczeń odbywa się w sposób kontrolowany.

Biobank UMW wyposażony jest m.in. w:

 • zamrażarki niskotemperaturowe -80oC - wszystkie urządzenia podłączone do systemu awaryjnego podtrzymywania temperatury backup CO2 - praca zamrażarki oraz poziom CO2 w butli są podwójnie monitorowane

 • zamrażarki laboratoryjne -30oC

 • dewary z ciekłym azotem

 • wirówki laboratoryjne z chłodzeniem

 • komory laminarne II klasy bezpieczeństwa

 • autoklaw oraz suszarkę/sterylizator

 • drukarki oraz czytniki kodów (w tym skaner kodów 2D krioprobówek w statywach typu SBS)

 • przenośne detektowy tlenu

 • izotermiczne pojemniki transportowe różnych pojemności

 • rejestratory temperatury i termometry elektroniczne dla zakresu -200oC - +200oC (w tym 8-kanałowy przenośny rejestrator temperatury)

 • drobny sprzęt laboratoryjny (łaźnie wodne, vortexy, pipety, wirówki do mikropłytek, dejonizator wody, mieszadła magnetyczne, wagi analityczną oraz precyzyjną, dygestoria)

 • dedykowane oprogramowanie służące do obsługi biobanku