Biobank - Opinia Komisji Bioetycznej

Opinia Komisji Bioetycznej

28 września 2018 roku Komisja Bioetyczna przy Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu, wyraziła pozytywną opinię dot. projektu p.n.: "Prowadzenie działalności w zakresie biobankowania materiału biologicznego do celów naukowo-badawczych, rozwojowych i/lub dydaktycznych w Biobanku Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu" (Nr KB - 541/2018, z aktualizacją Nr KB - 794/2018)

Celem nadrzędnym Biobanku jest gromadzenie, przetwarzanie i przechowywanie materiału biologicznego, który ma posłużyć rozwojowi naukowo-badawczemu licznemu gronu naukowców, a także procesom dydaktycznym. Ideą jest gromadzenie możliwie szerokiej kolekcji różnorodnego materiału biologicznego, w tym materiału rzadkiego. Możliwe jest to dzięki uzyskaniu otwartej zgody na pobieranie materiału biologicznego, bez konkretnego celu naukowego. Biobankowany w ten sposób  materiał będzie służył badaniom naukowym w przyszłości.

Z tego względu rozpoczęliśmy pobrania materiału biologicznego w katedrach i klinikach Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Przystąpienie do realizacji jakichkolwiek projektów/badań na zgromadzonym w Biobanku UMW materiale i danych poprzedzone zostanie uzyskaniem opinii Komisji Bioetycznej w stosunku do konkretnego badania.

Od 7 października 2019 roku Biobank posiada pozytywną Opinię Komisji Bioetycznej na poszerzenie zakresu swojej działalności o pobrania i gromadzenie materiału biologicznego oraz danych od osób niepełnoletnich (Nr KB - 666/2019).