Biobank - Pracownicy

Pracownicy

p.o. Kierownika Pracowni

dr n. farm., inż. Agnieszka Matera-Witkiewicz (adiunkt, audytor wiodący)

Pełnomocnik Rektora ds. Biobankowania

tel.: 71 784 06 68

e-mail: agnieszka.matera-witkiewicz@umw.edu.pl


pracownicy inżynieryjno-techniczni

mgr analityki medycznej Michał Laskowski (starszy specjalista ds. Biobanku UMW)

tel.: 71 784 06 69

e-mail: michal.laskowski@umw.edu.pl

   

mgr inż. biotechnologii Magdalena Krupińska (specjalista inżynieryjno-techniczny)

tel.: 71 784 06 69

e-mail: magdalena.krupinska@umw.edu.pl

 

mgr genetyki i biologii eksperymentalnej, mgr biologii środowiskowej Jakub Milewski (samodzielny technik)
tel.: 71 784 06 69
e-mail: jakub.milewski@umw.edu.pl

 

mgr analityki medycznej Martyna Ziętara (samodzielny technik)
tel.: 71 784 06 69
e-mail: m.zietara@umw.edu.pl