Kredyty studenckie

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej
Kredyty studenckie

Informacja o najlepszych absolwentach uprawnionych do umorzenia kredytu studenckiego przez instytucję kredytującą

Szanowni Państwo,
informacje dotyczące zakwalifikowania się do grupy najlepszych absolwentów można uzyskać we właściwym dziekanacie. Aby uzyskać zaświadczenie potwierdzające znalezienie się kredytobiorcy w określonej grupie najlepszych absolwentów odpowiednio studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich albo szkoły doktorskiej Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, należy złożyć wniosek o wydanie takiego zaświadczenia - wzór znajduje się poniżej.

 

Informacja o kredytach studenckich

  1. Nowe rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie kredytów studenckich
  2. Szczegóły w sprawie zasad wyłaniania najlepszych absolwentów Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu określa Zarządzenie nr 200/XV R/2019 Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie zasad i sposobu wyłaniania najlepszych absolwentów Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu uprawnionych do umorzenia kredytu studenckiego przez instytucję kredytującą

tekst do pobrania
załącznik nr 1 - lista rankingowa
załącznik nr 2 - lista rankingowa (grupy)
załącznik nr 3 - wniosek o wydanie zaświadczenia
załącznik nr 4 - zaświadczenie
 

  1. Dodatkowe informacje na temat kredytów studenckich zamieszczone są także na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego - link do strony