Kredyty studenckie

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej
Kredyty studenckie

Informacja o najlepszych absolwentach 2020/2021 uprawnionych do umorzenia kredytu studenckiego przez instytucję kredytującą

Szanowni Państwo,
informacje dotyczące zakwalifikowania się do grupy najlepszych absolwentów 2020/2021 można uzyskać we właściwym dziekanacie. Aby uzyskać zaświadczenie potwierdzające znalezienie się kredytobiorcy w określonej grupie najlepszych absolwentów odpowiednio studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich albo szkoły doktorskiej Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, należy złożyć wniosek o wydanie takiego zaświadczenia - wzór znajduje się poniżej.

 

Informacja o kredytach studenckich

  1. Nowe rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie kredytów studenckich
  2. Szczegóły w sprawie zasad wyłaniania najlepszych absolwentów Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu określa Zarządzenie nr 200/XV R/2019 Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie zasad i sposobu wyłaniania najlepszych absolwentów Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu uprawnionych do umorzenia kredytu studenckiego przez instytucję kredytującą

tekst do pobrania
załącznik nr 1 - lista rankingowa
załącznik nr 2 - lista rankingowa (grupy)
załącznik nr 3 - wniosek o wydanie zaświadczenia
załącznik nr 4 - zaświadczenie
 

  1. Dodatkowe informacje na temat kredytów studenckich zamieszczone są także na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego - link do strony