Student - Opłaty za dokumenty

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej
Opłaty za dokumenty

1. Ile wynoszą opłaty za wydanie dokumentów?

Koszty dla pozostałych dokumentów są następujące:

  • legitymacja studencka: 22 zł (duplikat: 33 zł)

  • indeks – 4 zł (duplikat 6zł)

  • za uwierzytelnienie na wniosek zainteresowanego dokumentów wydawanych przez uczelnię w związku z przebiegiem studiów oraz w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego, przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą, pobiera się opłatę w wysokości 26,00 zł.

2. Gdzie znajdę wykaz opłat?

Wykaz opłat za studia można znaleźć w Zarządzeniach Rektora - kliknij tutaj