Student - Opłaty za dokumenty

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej
Opłaty za dokumenty

1. Ile wynoszą opłaty za wydanie dokumentów?

Koszty dla pozostałych dokumentów są następujące:

  • legitymacja studencka: 22 zł (duplikat: 33 zł)

  • indeks – 4 zł (duplikat 6zł)

  • za uwierzytelnienie na wniosek zainteresowanego dokumentów wydawanych przez uczelnię w związku z przebiegiem studiów oraz w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego, przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą, pobiera się opłatę w wysokości 26,00 zł.

2. Gdzie znajdę wykaz opłat?

Wykaz opłat za studia można znaleźć w Zarządzeniach Rektora:

  • Jeśli rozpocząłeś naukę przed rokiem akademickim 2019/2020, jest to Zarządzenie nr 60/XV R/2015 Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z 21 sierpnia 2015 r. klik

  • Jeśli rozpocząłeś naukę w roku akademickim 2019/2020 lub później obowiązuje Cię Zarządzenie nr 12/XV R/2019 Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 22 lutego 2019 r. klik.

  • Jeśli rozpocząłeś naukę w roku akademickim 2022/2023, jest to Zarządzenie nr 23/XVI R/2022 Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 18 lutego 2022 r. klik