Ranking organizacji

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej
Ranking organizacji studenckich i stowarzyszeń działających w UMW oraz Wydziałowy Ranking działalności organizacji studenckich działających w UMW

Informujemy, że wszystkie organizacje studenckie i stowarzyszenia działające w Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu, mogą wziąć udział w Rankingu działalności organizacji studenckich i stowarzyszeń działających w Uniwersytecie Medycznym im. Piastów Śląskich we Wrocławiu.

Organizacja/stowarzyszenie wyrażające wolę udziału w Rankingu, do dnia 31 października br. powinno złożyć w Biurze Obsługi Studentów "Wykaz osiągnięć i działań organizacji studenckich oraz stowarzyszeń" wraz z załącznikami (zał. nr 1 do Regulaminu Rankingu).

Serdecznie zachęcamy do udziału w Rankingu, gdyż organizacje/stowarzyszenia znajdujące się w  pierwszej dziesiątce Rankingu, otrzymają nagrody.

Prosimy o zapoznanie się z poniższym Regulaminem oraz załącznikami. W razie dodatkowych pytań, Biuro Obsługi Studentów służy pomocą.

Regulamin Rankingu działalności organizacji studenckich i stowarzyszeń działających w Uniwersytecie Medycznym im. Piastów Śląskich we Wrocławiu oraz Wydziałowego Rankingu działalności organizacji studenckich działających w Uniwersytecie Medycznym im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

załącznik nr 1 _Wykaz osiągnięć i działań organizacji studenckich oraz stowarzyszeń

załącznik nr 2_Ranking działalności organizacji studenckich i stowarzyszeń działających w Uniwersytecie Medycznym im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

załącznik nr 3 Wydziałowy ranking działalności organizacji studenckich i stowarzyszeń działających w Uniwersytecie Medycznym im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

załącznik nr 4_Protokół z wręczenia nagród w Rankingu działalności organizacji studenckich i stowarzyszeń działających w Uniwersytecie Medycznym im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

 


Wyniki Rankingu działalności organizacji studenckich i stowarzyszeń działających w Uniwersytecie Medycznym im. Piastów Śląskich we Wrocławiu:
Wyniki Wydziałowego Rankingu działalności organizacji studenckich i stowarzyszeń działających w Uniwersytecie Medycznym im. Piastów Śląskich we Wrocławiu: