Ranking organizacji

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej
Ranking działalności organizacji studenckich i stowarzyszeń działających w Uniwersytecie Medycznym im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

Informujemy, że wszystkie organizacje studenckie i stowarzyszenia działające w Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu, mogą wziąć udział w Rankingu działalności organizacji studenckich i stowarzyszeń działających w Uniwersytecie Medycznym im. Piastów Śląskich we Wrocławiu.

Organizacja/stowarzyszenie wyrażające wolę udziału w Rankingu, do dnia 31 października br. powinno złożyć w Biurze Obsługi Studentów "Wykaz osiągnięć i działań organizacji studenckich oraz stowarzyszeń" wraz z załącznikami (zał. nr 1 do Regulaminu Rankingu).

Serdecznie zachęcamy do udziału w Rankingu, gdyż organizacje/stowarzyszenia znajdujące się w  pierwszej dziesiątce Rankingu, otrzymają nagrody.


Wyniki Rankingu działalności organizacji studenckich i stowarzyszeń działających w Uniwersytecie Medycznym im. Piastów Śląskich we Wrocławiu:
Wyniki Wydziałowego Rankingu działalności organizacji studenckich i stowarzyszeń działających w Uniwersytecie Medycznym im. Piastów Śląskich we Wrocławiu: