Student - Domy studenckie - Regulamin

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej
Regulamin

Poniżej obowiązujace regulaminy w Domach Studenckich:

Zarządzenie nr 111/XV R/2019
Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
z dnia 31 lipca 2019 r.
https://www.zarz.umed.wroc.pl/zr/100-2019/3995-nr-111-xv-r-2019-wprowadz...

Zarządzenie nr 53/XV R/2023
Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
z dnia 05 kwietnia 2023 r.
https://www.umw.edu.pl/pl/zarzadzenia/zarzadzenia-rektora/2023/nr-53xvi…