Rectoral authorities

Wydział Lekarsko-Stomatologiczny
Filia w Wałbrzychu (Kierunek Lekarski)
Rector

prof Piotr Ponikowski

Rector

Prof. Piotr Ponikowski, PhD

 

tel.: 71 784 10 01

e-mail: rektor@umw.edu.pl

 

Vice-Rectors

prof Piotr Dziegiel

Vice-Rector for Science

Prof. Piotr Dzięgiel, PhD

 

tel.: 71 784 10 12
e-mail:
rn@umw.edu.pl

prof Piwowar Agnieszka

Vice-Rector for Students and Educational Affairs

Prof. Agnieszka Piwowar, PhD

 

tel.: 71 784 10 09
e-mail:
rd@umw.edu.pl

prof Marzena Dominiak

Vice-Rector for University Development Strategy

Prof. Marzena Dominiak, PhD

 

tel.: 71 784 16 65
e-mail:
ru@umw.edu.pl

 

prof Zatonski Tomasz

Vice-Rector for Relations Building and External Cooperation Affairs

Tomasz Zatoński, PhD, Associate Professor

 

tel.: 71 784 10 13
e-mail :
rw@umw.edu.pl

 

prof. dr hab. Dariusz Janczak

Vice-Rector for Clinical Affairs

Prof. Dariusz Janczak, PhD

 

tel.: 71 784 10 06
e-mail:
rk@umw.edu.pl