Orders of the Dean of the Faculty of Health Sciences (WNoZ)

Wydział Lekarsko-Stomatologiczny
Filia w Wałbrzychu (Kierunek Lekarski)

Zarządzenia Dziekana WNoZ - 2024

1/WNoZ/2024 z dnia 13.02.2024 r. w sprawie szczegółowego harmonogramu przeprowadzenia egzaminów dyplomowych na Wydziale Nauk o Zdrowiu, w roku akademickim 2023/2024

2/WNoZ/2024 z dnia 26.02.2024 r. w sprawie zmiany szczegółowego harmonogramu przeprowadzenia egzaminów dyplomowych na Wydziale Nauk o Zdrowiu, w roku akademickim 2023/2024

3/WNoZ/2024 z dnia 26.03.2024 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminu dyplomowego na studiach jednolitych magisterskich na kierunku fizjoterapia, studiach I stopnia na kierunkach pielęgniarstwo, położnictwo i ratownictwo medyczne oraz studiach II stopnia na kierunkach pielęgniarstwo i położnictwo na rok akademicki 2023/2024

4/WNoZ/2024 z dnia 14.05.2024 r. w sprawie powołania Komisji ds. weryfikacji wniosków o nagrodę Rektora za 2023 r.

5/WNoZ/2024 z dnia 24.05.2024 r. w sprawie powołania Kierunkowych Zespołów ds. Jakości Kształcenia na Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

6/WNoZ/2024 z dnia 02.07.2024 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko asystenta w grupie pracowników dydaktycznych (1 etat)w Zakładzie Pielęgniarstwa Internistycznego Katedry Pielęgniarstwa i Położnictwa na Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

7/WNoZ/2024 z dnia 02.07.2024 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowań konkursowych na stanowiska asystentów w grupie pracowników dydaktycznych (8 etatów) w Zakładzie Pielęgniarstwa Internistycznego Katedry Pielęgniarstwa i Położnictwa na Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

8/WNoZ/2024 z dnia 02.07.2024 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowań konkursowych na stanowiska asystentów w grupie pracowników dydaktycznych (2 etaty) w Zakładzie Pielęgniarstwa Anestezjologicznego i Zabiegowego Katedry Pielęgniarstwa
i Położnictwa na Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich
we Wrocławiu

9/WNoZ/2024 z dnia 02.07.2024 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko asystenta w grupie pracowników dydaktycznych (1 etat) w Zakładzie Pielęgniarstwa Rodzinnego i Pediatrycznego Katedry Pielęgniarstwa i Położnictwa na Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

10/WNoZ/2024 z dnia 02.07.2024 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko asystenta w grupie pracowników dydaktycznych (1 etat) w Zakładzie Pielęgniarstwa Rodzinnego i Pediatrycznego Katedry Pielęgniarstwa
i Położnictwa na Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich
we Wrocławiu

11/WNoZ/2024 z dnia 02.07.2024 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko asystenta w grupie pracowników dydaktycznych (1 etat) w Zakładzie Pielęgniarstwa Rodzinnego i Pediatrycznego Katedry Pielęgniarstwa i Położnictwa na Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

12/WNoZ/2024 z dnia 02.07.2024 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowań konkursowych na stanowiska asystentów w grupie pracowników dydaktycznych (3 etaty) w Zakładzie Położnictwa i Pielęgniarstwa Ginekologiczno - Położniczego Katedry  Pielęgniarstwa i Położnictwa na Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

13/WNoZ/2024 z dnia 04.07.2024 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko asystenta w grupie pracowników dydaktycznych (1 etat) w Zakładzie Pielęgniarstwa Anestezjologicznego i Zabiegowego Katedry Pielęgniarstwa i Położnictwa na Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich
we Wrocławiu

14/WNoZ/2024 z dnia 10.07.2024 r. w sprawie wyznaczenia drugiego terminu egzaminu dyplomowego dla studentów kierunku fizjoterapia, studia jednolite magisterskie na Wydziale Nauk o Zdrowiu, w roku akademickim 2023/2024

15/WNoZ/2024  z dnia 10.07.2024 r. w sprawie wyznaczenia drugiego terminu egzaminu dyplomowego dla studentów kierunku położnictwo, studia pierwszego stopnia na Wydziale Nauk o Zdrowiu, w roku akademickim 2023/2024

Orders of the Dean of the Faculty of Health Sciences (WNoZ) - 2023

1/WNoZ/2023 of 11 January 2023 on the appointment of a committee to conduct competition procedures for the positions of assistants in the group of teaching staff (2 full-time positions) at the Division of Internal Nursing of the Department of Nursing and Obstetrics

2/WNoZ/2023 of 27 February 2023 on the detailed schedule for conducting diploma examinations at the Faculty of Health Sciences in the academic year 2022/2023

3/WNoZ/2023 of 24 March 2023 on the establishment of an examination board to conduct the diploma examination for the first-cycle studies in the fields of nursing, obstetrics and medical rescue and the second-cycle studies in the fields of nursing and obstetrics for the academic year 2022/2023

4/WNoZ/2023 of 5 May 2023 on the appointment of the Committee for the review of applications for the Rector's Award 2022

5/WNoZ/2023 of 1 June 2023 on the introduction of internal instructions of the Dean of the Faculty of Health Sciences on the reimbursement of travel costs to classes in the event that practical classes (i.e. clinical exercises/practical classes with a patient) are held in a location other than the seat of the University or its branch.

6/WNoZ/2023 of 21 June 2023 on the amendment of Order no. 3/WNoZ/2023 of 24 March 2023 of the Dean of the Faculty of Health Sciences of Wroclaw Medical University on the establishment of an examination board to conduct the diploma examination for the first-cycle studies in the fields of nursing, obstetrics and medical rescue and the second-cycle studies in the fields of nursing and obstetrics for the academic year 2022/2023

7/WNoZ/2023 of 30 June 2023 on the establishment of Directional Teams for the Quality of Education at the Faculty of Health Sciences of Wroclaw Medical University

8/WNoZ/2023 of 7 July 2023 on the determination of the second date for the diploma examination - practical part, obstetrics field of study, first-cycle studies at the Faculty of Health Sciences, in the academic year 2022/2023

9/WNoZ/2023 of 10 July 2023 on the detailed tasks of the Directional Teams for the Quality of Education  and specimens of documentation at the Faculty of Health Sciences of Wroclaw Medical University

10/WNoZ/2023 of 12 July 2023 on the appointment of a committee to conduct competition procedures for the positions of assistants in the group of teaching staff (9 full-time positions) at the Division of Internal Nursing of the Department of Nursing and Obstetrics of Wroclaw Medical University

11/WNoZ/2023 of 12 July 2023 on the appointment of a committee to conduct competition procedures for the recruitment of teaching staff (2 full-time positions) at the Division of Family and Pediatrical Nursing of the Department of Nursing and Obstetrics of Wroclaw Medical University

12/WNoZ/2023 of 12 July 2023 on the appointment of a committee to conduct competition procedures for the positions of assistants in the group of teaching staff (1 full-time position) at the Division of Anaesthesiological and Procedural Nursing of the Department of Nursing and Obstetrics of the Faculty of Health Sciences of Wroclaw Medical University
 

13/WNoZ/2023 of 12 July 2023 on the appointment of a committee to conduct competition procedures for the positions of assistants in the group of teaching staff (5 full-time positions without specialisation) and for the positions of assistants in the group of teaching staff (2 full-time positions with specialisation) at the Division of Obstetrics and Gynecological and Obstetric Nursing of the Department of Nursing and Obstetrics of the Faculty of Health Sciences of Wroclaw Medical University

14/WNoZ/2023 of 12 July 2023 on the appointment of a committee to conduct competition proceedings for the positions of:

  • assistant professor for didactics in the group of teaching staffhttps://www.umw.edu.pl/pl/uczelnia/zarzadzenia-dziekana (1 full-time position) at the Division of Medical Rescue of the Department of Medical Rescue of the
    Faculty of Health Sciences of Wroclaw Medical University
  • assistant professor in the group of teaching staff (6 full-time positions) at the Division of Medical Rescue of the Department of Medical Rescue of the Faculty of Health Sciences of Wroclaw Medical University
     
  • assistant professor in the group of teaching staff (1 full-time position, physician) at the Division of Medical Rescue of the Department of Medical Rescue of the Faculty of Health Sciences of Wroclaw Medical University

15/WNoZ/2023 of 21 July 2023 on the determination of an additional date for the diploma thesis examination in the academic year 2022/2023 for students admitted to the diploma examination after 30 August 2023

16/WNoZ/2023  z dnia 18.08.2023 r. w sprawie  harmonogramu przeprowadzenia egzaminów dyplomowych - części teoretycznej i części praktycznej na Wydziale Nauk o Zdrowiu, w roku akademickim 2022/2023, dla studentów, którzy zostali dopuszczeni do egzaminu dyplomowego po 30 sierpnia 2023 r.

17/WNoZ/2023 z  dnia 18.08.2023 r. w sprawie zmian w Zarządzeniu Dziekana Wydziału Nauk o Zdrowiu nr 3/WNoZ/2023 z dnia 24.03.2023 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu dyplomowego na studiach I stopnia na kierunkach pielęgniarstwo, położnictwo i ratownictwo medyczne oraz II stopnia na kierunkach pielęgniarstwo i położnictwo na rok akademicki 2022/2023

18/WNoZ/2023 z dnia 18.08.2023 r. w sprawie powołania Pełnomocnika Dziekana ds. Akredytacji Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkół Pielęgniarek i Położnych na kierunkach pielęgniarstwo i położnictwo na rok akademicki 2023/2024

19/WNoZ/2023 z dnia 18.08.2023 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzania postępowań konkursowych na stanowiska asystentów w grupie pracowników dydaktycznych (3 etaty) w Zakładzie Pielęgniarstwa Internistycznego Katedry Pielęgniarstwa i Położnictwa na Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

20/WNoZ/2023 z dnia 18.08.2023 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzania postępowania konkursowego na stanowisko asystenta w grupie pracowników dydaktycznych (1 etat) w Zakładzie Pielęgniarstwa Rodzinnego i Pediatrycznego Katedry Pielęgniarstwa i Położnictwa na Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

21/WNoZ/2023 z dnia 12.09.2023 r. w sprawie wyznaczenia drugiego terminu egzaminu dyplomowego – część praktyczna, kierunek ratownictwo medyczne, studia pierwszego stopnia na Wydziale Nauk o Zdrowiu, w roku akademickim 2022/2023

22/WNoZ/2023 z dnia 13.09.2023 r. w sprawie wyznaczenia drugiego terminu egzaminu dyplomowego – część praktyczna, kierunek położnictwo, studia pierwszego stopnia na Wydziale Nauk o Zdrowiu, w roku akademickim 2022/2023

23/WNoZ/2023 z dnia 13.09.2023 r. w sprawie wyznaczenia dodatkowego terminu obron prac dyplomowych w roku akademickim 2022/2023 dla studentów, którzy zostali dopuszczeniu do egzaminu dyplomowego po dniu 30 sierpnia 2023 r.

 

Orders of the Dean of the Faculty of Health Sciences (WNoZ) - 2022

 

31/WNoZ/2022 on the appointment of Recruitment Committees for the academic year 2022/2023

32/WNoZ/2022 on the procedure for the appointment of persons to replace heads of departments, divisions and autonomous laboratories

33/WNoZ/2022on the establishment of the form of classes for the Public Health field of study in the summer semester of the academic year 2021/2022

34/WNoZ/2022on the detailed schedule for conducting diploma examinations at the Faculty of Health Sciences in the academic year 2021/2022

35/WNoZ/2022on the appointment of an examination board to conduct diploma examinations for the first-cycle studies in the fields of nursing, obstetrics and medical rescue and the second-cycle studies in the fields of nursing and obstetrics for the academic year 2021/2022.

36/WNoZ/2022 on the repeal of Order no. 31/WNoZ/2022 of 3 February 2022

37/WNoZ/2022 on the appointment of the Recruitment Committee for the nursing field of study for the first-cycle and second-cycle studies for the academic year 2022/2023

38/WNoZ/2022 on the appointment of the Recruitment Committee for the obstetrics field of study for the first-cycle and second-cycle studies for the academic year 2022/2023

39/WNoZ/2022on the appointment of the Recruitment Committee for the public health field of study for the first-cycle and second-cycle studies for the academic year 2022/2023

40/WNoZ/2022 on the appointment of the Recruitment Committee for the medical rescue field of study for the first-cycle studies for the academic year 2022/2023

41/WNoZ/2022on the appointment of the Recruitment Committee for the physiotherapy field of study for the long-cycle master degree studies for the academic year 2022/2023

42/WNoZ/2022 on the appointment of the Committee for the review of applications for the Rector's Award 2021

43/WNoZ/2022 on changing the detailed schedule for conducting diploma examinations in the Faculty of Health Sciences in the academic year 2021/2022

44/WNoZ/2022 on changing the composition of the Recruitment Committee for the nursing field of study for the first-cycle and second-cycle studies for the academic year 2022/2023

45/WNoZ/2022 on changing the composition of the Recruitment Committee for the obstetrics field of study for the first-cycle and second-cycle studies for the academic year 2022/2023

46/WNoZ/2022 on changing the composition of the Recruitment Committee for the public health field of study for the first-cycle and second-cycle studies for the academic year 2022/2023

47/WNoZ/2022 on changing the composition of the Recruitment Committee for the medical rescue field of study for the first-cycle studies for the academic year 2022/2023

48/WNoZ/2022 on changing the composition of the Recruitment Committee for the physiotherapy for the long-cycle master degree studies for the academic year 2022/2023

49/WNoZ/2022 on the schedule for conducting retake diploma examinations at the Faculty of Health Sciences in the academic year 2021/2022

50/WNoZ/2022 on the determination of an additional date for diploma thesis examinations in the academic year 2021/2022 for students who obtained their certificate of completion after 9 September 2022

51/WNoZ/2022 on the appointment of a committee to conduct the competition proceedings for the position of an academic teacher in the group of teaching staff at the Division of Anaesthesiological and Procedural Nursing of the Department of Nursing and Obstetrics of the Faculty of Health Sciences of Wroclaw Medical University

52/WNoZ/2022 on the timetable for conducting diploma examinations at the Faculty of Health Sciences in the academic year 2021/2022 for students who obtained their certificate of completion in September 2022

53/WNoZ/2022 of 15 November 2022 on the appointment of the adjudicating panel of the Recruitment Committee for the nursing field of study for the academic year 2020/2021

54/WNoZ/2022 of 15 November 2022 on the appointment of the adjudicating panel of the Recruitment Committee for the nursing field of study for the academic year 2021/2022

Orders of the Dean of the Faculty of Health Sciences (WNoZ) - 2021

1/WNoZ/2021 on the appointment of Recruitment Committees for the academic year 2021/20222

/WNoZ/2021 on the appointment of examination boards for conducting the entrance exam for second-cycle studies in the field of dietetics for the academic year 2021/2022

3/WNoZ/2021 on the detailed schedule for conducting diploma examinations at the Faculty of Health Sciences in the academic year 2020/2021

 4/WNoZ/2021 on changing the composition of the Recruitment Committees appointed for the academic year 2021/2022

5/WNoZ/2021 on the appointment of the Dean's Committee to select the best candidates to take part in the Young Talents Competition in the academic year 2020/2021

6/WNoZ/2021 on the appointment of a committee to conduct competition procedures for the positions of academic teachers in a group of the teaching staff at the Faculty of Health Sciences of Wroclaw Medical University

8/WNoZ/2021 on changing the composition of the Recruitment Committees appointed for the academic year 2021/2022

9/WNoZ/2021 on amending the regulations of the master diploma exam in the nursing and obstetrics fields of study at the Faculty of Health Sciences in the academic year 2020/2021

 10/WNoZ/2021 on the appointment of an examination committee to conduct the diploma examination for the first-cycle studies in the nursing, obstetrics and medical rescue fields of study and the second-cycle studies in the nursing, obstetrics and physiotherapy fields of study for the academic year 2020/2021

 11/WNoZ/2021 on the appointment of the Committee for the review of applications for the Rector's Award 2020


12/WNoZ/2021 on appointing reviewers of diploma theses at the Faculty of Health Sciences

 13/WNoZ/2021 on changing the composition of the Recruitment Committees appointed for the academic year 2021/2022

 14/WNoZ/2021 on changing the composition of the examination board for the practical diploma examination for the medical rescue field of study for the first-cycle studies for the academic year 2020/2021

 15/WNoZ/2021 on changing the composition of the Recruitment Committees appointed for the academic year 2021/2022

16/WNoZ/2021 on changing the composition of the examination board for the practical diploma examination for the obstetrics field of study for the first-cycle studies for the academic year 2020/2021

 17/WNoZ/2021 on changing the composition of the examination board for the practical diploma examination for the obstetrics field of study for the first-cycle studies for the academic year 2020/2021

 18/WNoZ/2021 on the determination of the date of the theoretical diploma examination for the physiotherapy field of study for the second-cycle studies for the academic year 2020/2021, the first date for students who received the certificate of completion after 9 July 2021

 19/WNoZ/2021 on the determination of the date of the practical retake diploma examination for the medical rescue field of study, first-cycle studies for the academic year 2020/2021

 20/WNoZ/2021 on the determination of the date of diploma examinations for the academic year 2020/2021

 21/WNoZ/2021 on the determination of the date of the theoretical diploma examination for the nursing field of study, second-degree-studies, for the academic year 2020/2021, the first date for students who received the certificate of completion after 14 September 2021

 22/WNoZ/2021 on the establishment of the regulations for the theoretical entrance examination for the second-cycle studies for the dietetics field of study at the Wroclaw Medical University 2021/2022


23/WNoZ/2021
on the determination of the date of the theoretical diploma examination for the medical rescue field of study for the first-cycle studies for the academic year 2020/2021, the first date for students who received the certificate of completion after 14 September 2021

 24/WNoZ/2021on the determination of the date of the practical diploma examination for the medical rescue field of study for the first-cycle studies for the academic year 2020/2021, the first date for students who received the certificate of completion after 14 September 2021

25/WNoZ/2021 on the determination of the date of the theoretical diploma examination for the obstetrics field of study for the second-cycle studies for the academic year 2020/2021, the first date for students who received the certificate of completion after 14 September 2021

26/WNoZ/2021 on the determination of the date of the theoretical diploma examination for the physiotherapy field of study for the second-cycle studies for the academic year 2020/2021, the first date for students who received the certificate of completion after 14 September 2021

27/WNoZ/2021 on the determination of the date of the practical retake diploma examination for the medical rescue field of study, first-cycle studies for the academic year 2020/2021, the first date for students who received the certificate of completion after 14 September 2021

28/WNoZ/2021 on the appointment of the Faculty Team (Curriculum Council) for Quality of Education and Curriculum Teams (Curriculum Councils) for individual faculties at the Faculty of Health Sciences of Wroclaw Medical University

29/WNoZ/2021 on the determination of the composition and tasks of Curriculum Teams (Curriculum Councils) for individual fields of study at the Faculty of Health Sciences of Wroclaw Medical University and specimens of documentation

 appendix no 1 - physiotherapy
 appendix no 2 - nursing
 appendix no 3 - obstetrics
 appendix no 4 - medical rescue
appendix no 5 - public health
 appendix no 6  - tasks of Curriculum Teams
 appendix no 7a - learning outcomes coverage matrix template - first cycle studies
 appendix no 7b - learning outcomes coverage matrix template - long-cycle master degree studies
 appendix no 8 - guidelines for the completion of the syllabus
 appendix no 9 - survey for the assessment of the quality of education in first-cycle studies
 appendix no 10 - survey for the assessment of the quality of education in second-cycle studies
 appendix no 11 - analysis of the survey for the assessment of the education process for the faculty, study cycle

 30/WNoZ/2021 on the determination of the form of classes for the public health field of study in the winter semester of the academic year 2021/2022