Wizytówka

Wydział Lekarsko-Stomatologiczny
Filia w Wałbrzychu (Kierunek Lekarski)
Wizytówka

Zgodnie z Zarządzeniem nr 25/ZK/2018 Kanclerza Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 3 października 2018 r. w sprawie wizytówek służbowych Uczelni wzór wizytówki określa System Identyfikacji Wizualnej, a koszt druku ze środków ogólnych przysługuje wymienionym: JM Rektor, Prorektorzy, Dziekani, Kanclerz, Zastępcy Kanclerza, Centrum Wspierania Nauki, Centrum Innowacji i Transferu Technologii, Dział Współpracy Międzynarodowej, Rzecznik prasowy, Zespół Radców Prawnych, Pełnomocnicy Rektora, Pełnomocnicy Kanclerza.

Osoby i jednostki organizacyjne niewymienione powyżej, składają zamówienie na wizytówki służbowe samodzielnie, z pominięciem Działu Marketingu, u wybranego przez siebie wykonawcy.

Wizytówki można generować z logotypem w wersji polskiej oraz w wersji angielskiej. Przy wizytówce w j. angielskim, należy wpisać dane już przetłumaczone. Plik do pobrania, jest plikiem przygotowanym do druku.

Polecamy wydruk na papierze nie cieńszym niż 250 g/m2

przejdź do generatora