Senate Committees

Wydział Lekarsko-Stomatologiczny
Filia w Wałbrzychu (Kierunek Lekarski)
Senate Committees 2020-2024 term

Awards Committee
 Committee support ─ Human Resources Department

Marcin Mączyński, PhD - Chair
Prof. Wojciech Kielan, PhD
 Prof. Marzenna Podhorska-Okołów, PhD
 Prof. Krzysztof Reczuch, PhD
 Prof. Leszek Szenborn, PhD
 Prof. Mieszko Więckiewicz, PhD
Adam Junka, PhD university professor
Jacek Smereka, PhD university professor
Prof. Marzena Zielińska, PhD - Deputy Chair
Justyna Bieszczad, MA
Piotr Olczyk PhD student
Miłosz Lipieta - student
 

Arbitration Committee
Committee support ─ Unit for University Personnel Disciplinary Matters

Prof. Agnieszka Piwowar, PhD - Chair
Marzena Zielińska, PhD, university professor - Deputy Chair
 Prof. Witold Musiał, PhD
Prof. Małgorzata Radwan-Oczko, PhD
Prof. Jerzy Rudnicki, PhD
Prof. Romuald Zdrojowy, PhD
Jacek Smereka PhD
Sylwia Zielińska
Anna Goździk, PhD
Robert Susło, PhD
Magdalena Kübler, PhD
Kamila Boszkiewicz, MA, PhD student
Wojciech Szorski, student

Statute Committee
Committee support ─ Organisational and Legal Department

Prof. Marzenna Podhorska-Okołów, PhD - Chair
Prof. Dariusz Janczak, PhD
Prof. Agnieszka Piwowar, PhD
Katarzyna Skośkiewicz-Malinowska, PhD
Anna Kołcz, PhD - Deputy Chair
 Anna Oleńska, MA
Dr. Kamil Cebulski
 Bernadetta Nowak, student