Logotyp

Wydział Lekarsko-Stomatologiczny
Filia w Wałbrzychu (Kierunek Lekarski)
Logotyp

Zgodnie z Zarządzeniem nr 5/XV R/2020 Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 9 stycznia 2020 r. w sprawie udostępniania logo Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich, aby uzyskać zgodę Kierownika Działu Komunikacji i Marketingu, należy wypełnić formularz.