Zarządzenia Dziekana - WNoZ

Wydział Lekarsko-Stomatologiczny
Filia w Wałbrzychu (Kierunek Lekarski)

Zarządzenia Dziekana WNoZ - 2024

1/WNoZ/2024 z dnia 13.02.2024 r. w sprawie szczegółowego harmonogramu przeprowadzenia egzaminów dyplomowych na Wydziale Nauk o Zdrowiu, w roku akademickim 2023/2024

2/WNoZ/2024 z dnia 26.02.2024 r. w sprawie zmiany szczegółowego harmonogramu przeprowadzenia egzaminów dyplomowych na Wydziale Nauk o Zdrowiu, w roku akademickim 2023/2024

3/WNoZ/2024 z dnia 26.03.2024 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminu dyplomowego na studiach jednolitych magisterskich na kierunku fizjoterapia, studiach I stopnia na kierunkach pielęgniarstwo, położnictwo i ratownictwo medyczne oraz studiach II stopnia na kierunkach pielęgniarstwo i położnictwo na rok akademicki 2023/2024

4/WNoZ/2024 z dnia 14.05.2024 r. w sprawie powołania Komisji ds. weryfikacji wniosków o nagrodę Rektora za 2023 r.

5/WNoZ/2024 z dnia 24.05.2024 r. w sprawie powołania Kierunkowych Zespołów ds. Jakości Kształcenia na Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Zarządzenia Dziekana WNoZ - 2023

1/WNoZ/2023 z dnia 11.01.2023 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzania postępowań konkursowych na stanowiska asystentów w grupie pracowników dydaktycznych (2 etaty) w Zakładzie Pielęgniarstwa Internistycznego Katedry Pielęgniarstwa i Położnictwa 

2/WNoZ/2023 z dnia 27.02.2023 r. w sprawie szczegółowego harmonogramu przeprowadzenia egzaminów dyplomowych na Wydziale Nauk o Zdrowiu, w roku akademickim 2022/2023

3/WNoZ/2023 z dnia 24.03.2023 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu dyplomowego na studiach I stopnia na kierunkach pielęgniarstwo, położnictwo i ratownictwo medyczne oraz II stopnia na kierunkach pielęgniarstwo i położnictwo na rok akademicki 2022/2023

4/WNoZ/2023 z dnia 05.05.2023 r. w sprawie powołania Komisji ds. weryfikacji wniosków o nagrodę Rektora za 2022 r.

5/WNoZ/2023 z dnia 01.06.2023 r. dotyczące wprowadzenia wewnętrznej Instrukcji Dziekana Wydziału Nauk o Zdrowiu w sprawie zwrotu kosztów dojazdu na zajęcia w przypadku, gdy zajęcia praktyczne (tj. ćwiczenia kliniczne/zajęcia praktyczne przy pacjencie), odbywają się w miejscowości innej niż siedziba Uczelni lub jej filii.

6/WNoZ/2023 z dnia 21.06.2023 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 3/WNoZ/2023 z 24.03.2023 r. Dziekana Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu dyplomowego na studiach I stopnia na kierunkach pielęgniarstwo, położnictwo i ratownictwo medyczne oraz II stopnia na kierunkach pielęgniarstwo i położnictwo na rok akademicki 2022/2023.

7/WNoZ/2023 z dnia 30.06.2023 r. w sprawie powołania kierunkowych Zespołów ds. Jakości Kształcenia na Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

8/WNoZ/2023 z dnia 07.07.2023 r. w sprawie wyznaczenia drugiego terminu egzaminu dyplomowego – część praktyczna, kierunek położnictwo, studia pierwszego stopnia na Wydziale Nauk o Zdrowiu, w roku akademickim 2022/2023

9/WNoZ/2023 z dnia 10.07.2023 r. w sprawie szczegółowych zadań Kierunkowych Zespołów ds.  Jakości Kształcenia oraz wzorów dokumentacji  na Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

10/WNoZ/2023 z dnia 12.07.2023 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzania postępowań konkursowych na stanowiska asystentów w grupie pracowników dydaktycznych (9 etatów) w Zakładzie Pielęgniarstwa Internistycznego Katedry Pielęgniarstwa i Położnictwa na Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

11/WNoZ/2023 z dnia 12.07.2023 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzania postępowań konkursowych na stanowiska asystentów w grupie pracowników dydaktycznych (2 etaty) w Zakładzie Pielęgniarstwa Rodzinnego i Pediatrycznego Katedry Pielęgniarstwa i Położnictwa na Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

12/WNoZ/2023 z dnia 12.07.2023 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzania postępowań konkursowych na stanowiska asystentów w grupie pracowników dydaktycznych (1 etat) w Zakładzie Pielęgniarstwa Anestezjologicznego i Zabiegowego Katedry Pielęgniarstwa i Położnictwa na Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich
we Wrocławiu

13/WNoZ/2023 z dnia 12.07.2023 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzania postępowań konkursowych na stanowiska asystentów w grupie pracowników dydaktycznych (5 etatów bez specjalizacji) oraz na stanowiska asystentów w grupie pracowników dydaktycznych (2 etaty ze specjalizacją) w Zakładzie Położnictwa i Pielęgniarstwa Ginekologiczno - Położniczego Katedry Pielęgniarstwa i Położnictwa na Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

14/WNoZ/2023 z dnia 12.07.2023 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzania postępowań konkursowych na stanowiska:

  • adiunkta  w grupie pracowników dydaktycznych (1 etat) w Zakładzie Ratownictwa Medycznego Katedry Ratownictwa Medycznego na Wydziale Nauk
    o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
  • asystenta  w grupie pracowników dydaktycznych (6 etatów) w Zakładzie Ratownictwa Medycznego Katedry Ratownictwa Medycznego na Wydziale Nauk
    o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
  • asystenta  w grupie pracowników dydaktycznych (1 etat, lekarz) w Zakładzie Ratownictwa Medycznego Katedry Ratownictwa Medycznego na Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

15/WNoZ/2023 z dnia 21.07.2023 r. w sprawie wyznaczenia dodatkowego terminu obron prac dyplomowych w roku akademickim 2022/2023 dla studentów, którzy zostali dopuszczenia do egzaminu dyplomowego po dniu 30 sierpnia 2023 r.

16/WNoZ/2023  z dnia 18.08.2023 r. w sprawie  harmonogramu przeprowadzenia egzaminów dyplomowych - części teoretycznej i części praktycznej na Wydziale Nauk o Zdrowiu, w roku akademickim 2022/2023, dla studentów, którzy zostali dopuszczeni do egzaminu dyplomowego po 30 sierpnia 2023 r.

17/WNoZ/2023 z  dnia 18.08.2023 r. w sprawie zmian w Zarządzeniu Dziekana Wydziału Nauk o Zdrowiu nr 3/WNoZ/2023 z dnia 24.03.2023 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu dyplomowego na studiach I stopnia na kierunkach pielęgniarstwo, położnictwo i ratownictwo medyczne oraz II stopnia na kierunkach pielęgniarstwo i położnictwo na rok akademicki 2022/2023

18/WNoZ/2023 z dnia 18.08.2023 r. w sprawie powołania Pełnomocnika Dziekana ds. Akredytacji Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkół Pielęgniarek i Położnych na kierunkach pielęgniarstwo i położnictwo na rok akademicki 2023/2024

19/WNoZ/2023 z dnia 18.08.2023 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzania postępowań konkursowych na stanowiska asystentów w grupie pracowników dydaktycznych (3 etaty) w Zakładzie Pielęgniarstwa Internistycznego Katedry Pielęgniarstwa i Położnictwa na Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

20/WNoZ/2023 z dnia 18.08.2023 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzania postępowania konkursowego na stanowisko asystenta w grupie pracowników dydaktycznych (1 etat) w Zakładzie Pielęgniarstwa Rodzinnego i Pediatrycznego Katedry Pielęgniarstwa i Położnictwa na Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

21/WNoZ/2023 z dnia 12.09.2023 r. w sprawie wyznaczenia drugiego terminu egzaminu dyplomowego – część praktyczna, kierunek ratownictwo medyczne, studia pierwszego stopnia na Wydziale Nauk o Zdrowiu, w roku akademickim 2022/2023

22/WNoZ/2023 z dnia 13.09.2023 r. w sprawie wyznaczenia drugiego terminu egzaminu dyplomowego – część praktyczna, kierunek położnictwo, studia pierwszego stopnia na Wydziale Nauk o Zdrowiu, w roku akademickim 2022/2023

23/WNoZ/2023 z dnia 13.09.2023 r. w sprawie wyznaczenia dodatkowego terminu obron prac dyplomowych w roku akademickim 2022/2023 dla studentów, którzy zostali dopuszczeniu do egzaminu dyplomowego po dniu 30 sierpnia 2023 r.

24/WNoZ/2023 z dnia 17.10.2023 r. w sprawie szczegółowego harmonogramu przeprowadzenia egzaminów dyplomowych na Wydziale Nauk o Zdrowiu, w roku akademickim 2023/2024, dla studentów kierunku  pielęgniarstwo, studia pierwszego stopnia, niestacjonarne, cykl kształcenia 2020/2024

25/WNoZ/2023 z dnia 06.11.2023 r.   w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu dyplomowego na studiach I stopnia na kierunku pielęgniarstwo, studia niestacjonarne, cykl kształcenia 2020/2024

 

Zarządzenia Dziekana WNoZ - 2022

31/WNoZ/2022 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnych na rok akademicki 2022/2023

32/WNoZ/2022 w sprawie procedury wskazywania osób zastępujących Kierowników Katedr, Zakładów i Samodzielnych Pracowni

33/WNoZ/2022 w sprawie ustalenia formy prowadzenia zajęć dla kierunku Zdrowie Publiczne w semestrze letnim roku akademickiego 2021/2022

34/WNoZ/2022 w sprawie szczegółowego harmonogramu przeprowadzenia egzaminów dyplomowych na Wydziale Nauk o Zdrowiu w roku akademickim 2021/2022

35/WNoZ/2022 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu dyplomowego na studiach I stopnia na kierunkach pielęgniarstwo, położnictwo i ratownictwo medyczne oraz II stopnia na kierunku pielęgniarstwo i położnictwo na rok akademicki 2021/2022.

36/WNoZ/2022 w sprawie uchylenia zarządzenia nr 31/WNoZ/2022 z dnia 03.02.2022 r.

37/WNoZ/2022 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej dla kierunku pielęgniarstwo studia I i II stopnia na rok akademicki 2022/2023

38/WNoZ/2022 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej dla kierunku położnictwo studia I i II stopnia na rok akademicki 2022/2023

39/WNoZ/2022 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej dla kierunku zdrowie publiczne studia I i II stopnia na rok akademicki 2022/2023

40/WNoZ/2022 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej dla kierunku ratownictwo medyczne studia I stopnia na rok akademicki 2022/2023

41/WNoZ/2022 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej dla kierunku fizjoterapia jednolite studia magisterskie na rok akademicki 2022/2023

42/WNoZ/2022 w sprawie powołania Komisji ds. weryfikacji wniosków o nagrodę Rektora za 2021 r.

43/WNoZ/2022 w sprawie zmiany szczegółowego harmonogramu przeprowadzenia egzaminów dyplomowych na Wydziale Nauk o Zdrowiu w roku akademickim 2021/2022

44/WNoZ/2022 w sprawie zmiany składu Komisji Rekrutacyjnej dla kierunku pielęgniarstwo studia I i II stopnia na rok akademicki 2022/2023

45/WNoZ/2022 w sprawie zmiany składu Komisji Rekrutacyjnej dla kierunku położnictwo studia I i II stopnia na rok akademicki 2022/2023

46/WNoZ/2022 w sprawie zmiany składu Komisji Rekrutacyjnej dla kierunku zdrowie publiczne studia I i II stopnia na rok akademicki 2022/2023

47/WNoZ/2022 w sprawie zmiany składu Komisji Rekrutacyjnej dla kierunku ratownictwo medyczne studia I stopnia na rok akademicki 2022/2023

48/WNoZ/2022 w sprawie zmiany składu Komisji Rekrutacyjnej dla kierunku fizjoterapia jednolite studia magisterskie na rok akademicki 2022/2023

49/WNoZ/2022 w sprawie harmonogramu przeprowadzenia egzaminów dyplomowych poprawkowych na Wydziale Nauk o Zdrowiu, w roku akademickim 2021/2022

50/WNoZ/2022 w sprawie wyznaczenia dodatkowego terminu obron prac dyplomowych w roku akademickim 2021/2022 dla studentów, którzy uzyskali absolutorium po dniu 09 września 2022 r.

51/WNoZ/2022 w sprawie powołania komisji do przeprowadzania postępowania konkursowego na stanowisko nauczyciela akademickiego w grupie pracowników dydaktycznych w Zakładzie Pielęgniarstwa Anestezjologicznego i Zabiegowego Katedry Pielęgniarstwa i Położnictwa na Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

52/WNoZ/2022 w sprawie harmonogramu przeprowadzenia egzaminów dyplomowych na Wydziale Nauk o Zdrowiu, w roku akademickim 2021/2022, dla studentów, którzy uzyskali absolutorium we wrześniu 2022 r.

53/WNoZ/2022 z dnia 15.11.2022 r. w sprawie powołania składu orzekającego Komisji Rekrutacyjnej na kierunek pielęgniarstwo na rok akademicki 2020/2021

54/WNoZ/2022 z dnia 15.11.2022 r. w sprawie powołania składu orzekającego Komisji Rekrutacyjnej na kierunek pielęgniarstwo na rok akademicki 2021/2022

Zarządzenia Dziekana WNoZ - 2021

1/WNoZ/2021 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnych na rok akademicki 2021/2022

2/WNoZ/2021 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnych ds. przeprowadzenia egzaminu wstępnego na studia II stopnia na kierunku dietetyka na rok akademicki 2021/2022

3/WNoZ/2021 w sprawie szczegółowego harmonogramu przeprowadzenia egzaminów dyplomowych na Wydziale Nauk o Zdrowiu, w roku akademickim 2020/2021

4/WNoZ/2021 w sprawie zmiany składu Komisji Rekrutacyjnych powołanych na rok akademicki 2021/2022

5/WNoZ/2021 w sprawie powołania Komisji Dziekańskiej w celu wyłonienia najlepszych kandydatów na Uczestników biorących udział w konkursie Młode Talenty w roku akademickim 2020/2021

6/WNoZ/2021 w sprawie powołania komisji do przeprowadzania postępowań konkursowych na stanowiska nauczycieli akademickich w grupie pracowników dydaktycznych na Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

8/WNoZ/2021 w sprawie zmiany składu Komisji Rekrutacyjnych powołanych na rok akademicki 2021/2022

9/WNoZ/2021 w sprawie zmiany regulaminu egzaminu dyplomowego magisterskiego na kierunku pielęgniarstwo i położnictwo na Wydziale Nauk o Zdrowiu w roku akademickim 2020/2021

10/WNoZ/2021 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu dyplomowego na studiach I stopnia na kierunkach pielęgniarstwo, położnictwo i ratownictwo medyczne oraz II stopnia na kierunku pielęgniarstwo, położnictwo i fizjoterapia na rok akademicki 2020/2021

11/WNoZ/2021 w sprawie powołania Komisji ds. weryfikacji wniosków o nagrodę Rektora za 2020 r.

12/WNoZ/2021 w sprawie wyznaczania recenzentów prac dyplomowych na Wydziale Nauk o Zdrowiu

13/WNoZ/2021 w sprawie zmiany składu Komisji Rekrutacyjnych powołanych na rok akademicki 2021/2022

14/WNoZ/2021 w sprawie zmiany składu Komisji Egzaminacyjnej na egzamin dyplomowy praktyczny dla kierunku ratownictwo medyczne I stopnia na rok akademicki 2020/2021

15/WNoZ/2021 w sprawie zmiany składu Komisji Rekrutacyjnych powołanych na rok akademicki 2021/2022

16/WNoZ/2021 w sprawie zmiany składu Komisji Egzaminacyjnej na egzamin dyplomowy praktyczny dla kierunku położnictwo I stopnia na rok akademicki 2020/2021

17/WNoZ/2021 w sprawie zmiany składu Komisji Egzaminacyjnej na egzamin dyplomowy praktyczny dla kierunku położnictwo I stopnia na rok akademicki 2020/2021

18/WNoZ/2021 w sprawie wyznaczenia terminu egzaminu dyplomowego teoretycznego dla kierunku fizjoterapia II stopnia na rok akademicki 2020/2021, I termin dla studentów, którzy uzyskali absolutorium po dniu 09 lipca 2021 roku

19/WNoZ/2021 w sprawie wyznaczenia terminu egzaminu dyplomowego praktycznego poprawkowego dla kierunku ratownictwo medyczne I stopnia na rok akademicki 2020/2021

20/WNoZ/2021 w sprawie wyznaczenia terminu egzaminów dyplomowych na rok akademicki 2020/2021

21/WNoZ/2021 w sprawie wyznaczenia terminu egzaminu dyplomowego teoretycznego dla kierunku pielęgniarstwo II stopnia na rok akademicki 2020/2021, I termin dla studentów, którzy uzyskali absolutorium po dniu 14 września 2021 roku

22/WNoZ/2021 w sprawie ustanowienia Regulaminu wstępnego egzaminu teoretycznego na kierunek dietetyka II stopnia
Regulamin wstępnego egzaminu teoretycznego na stacjonarne studia II stopnia na kierunku Dietetyka na WNoZ na r. a. 2021/2022

23/WNoZ/2021 w sprawie wyznaczenia terminu egzaminu dyplomowego teoretycznego dla kierunku ratownictwo medyczne I stopnia na rok akademicki 2020/2021, I termin dla studentów, którzy uzyskali absolutorium po dniu 14 września 2021 roku

24/WNoZ/2021 w sprawie wyznaczenia terminu egzaminu dyplomowego praktycznego dla kierunku ratownictwo medyczne I stopnia na rok akademicki 2020/2021, I termin dla studentów, którzy uzyskali absolutorium po dniu 14 września 2021 roku

25/WNoZ/2021 w sprawie wyznaczenia terminu egzaminu dyplomowego teoretycznego dla kierunku położnictwo II stopnia na rok akademicki 2020/2021, I termin dla studentów, którzy uzyskali absolutorium po dniu 14 września 2021 roku

26/WNoZ/2021 w sprawie wyznaczenia terminu egzaminu dyplomowego teoretycznego dla kierunku fizjoterapia II stopnia na rok akademicki 2020/2021,  I termin dla studentów, którzy uzyskali absolutorium po dniu 14 września 2021 roku

27/WNoZ/2021 w sprawie wyznaczenia terminu egzaminu dyplomowego praktycznego poprawkowego dla kierunku ratownictwo medyczne I stopnia na rok akademicki 2020/2021, I termin dla studentów, którzy uzyskali absolutorium po dniu 14 września 2021 roku

28/WNoZ/2021 w sprawie powołania Wydziałowego Zespołu (Rady Programowej) ds. Jakości Kształcenia oraz Zespołów Programowych (Rad Programowych) dla poszczególnych kierunków na Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

29/WNoZ/2021 sprawie ustalenia składów i zadań Zespołów Programowych (Rad Programowych) dla poszczególnych kierunków prowadzonych na Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu oraz wzorów dokumentacji
załącznik nr 1  - fizjoterapia
załącznik nr 2 - pielęgniarstwo
załącznik nr 3 - położnictwo
załącznik nr 4 - ratownictwo medyczne
załącznik nr 5 - zdrowie publiczne
załącznik nr 6 - zadania zespołu programowego
załącznik nr 7a - szablon matrycy pokrycia efektów uczenia się - studia I stopnia (lic)
załącznik nr 7b - szablon matrycy pokrycia efektów uczenia się - studia II stopnia (mgr) jm
załącznik nr 8 - wytyczne wypełniania sylabusa
załącznik nr 9 - ankieta oceny jakości kształcenia na studiach I stopnia
załącznik nr 10 - ankieta oceny jakości kształcenia na studiach II stopnia i jm
załącznik nr 11 - analiza ankiet oceny procesu kształcenia dla kierunku, stopnia - cykl kształcenia

30/WNoZ/2021 w sprawie ustalenia formy prowadzenia zajęć dla kierunku Zdrowie Publiczne w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022