Absolwenci

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej
Absolwenci

NOWY PORTAL DLA ABSOLWENTÓW UMW

Serdecznie zapraszamy do nowego portalu dla ABSOLWENTÓW naszej Uczelni: absolwent.umw.edu.pl
Zachęcamy do logowania się wszystkich zainteresowanych, także studentów, którzy niedługo wejdą na rynek pracy. Szczególnie liczymy na akces Pracowników będących Absolwentami UMW.
Mamy nadzieję, że portal będzie narzędziem stwarzającym okazję do wyjścia naprzeciw oczekiwaniom grupy, która stanowi ważną część naszej akademickiej społeczności.
Niektóre z zasobów, jakie chcemy publikować dla i przy udziale Absolwentów, to informacje na temat możliwości dalszego kształcenia, oferty pracy, pomocne linki czy interesujące wydarzenia akademickie.