Student - Osoby niepełnosprawne - Kontakt

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej
Kontakt

Obsługa admnistracyjna:
Dział Spraw Studenckich/ Biuro Obsługi Studentów / Zespół ds. Studenckich / Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnościami

ul. Wojciecha z Brudzewa 12 (wejście do Domu Studenckiego "Bliźniak"), 51-601 Wrocław
poniedziałek - piątek w godz. 7.30 - 15.30

mgr Małgorzata Marszałek
tel. 71 348 42 32 wew.12
e-mail: malgorzata.marszalek@umw.edu.pl

mgr Iwona Sojka
Zespół ds. Studenckich
tel. 71 324 14 69
e-mail: iwona.sojka@umw.edu.pl

mgr Ewelina Biszto
Zespół ds. Studenckich
tel. 71 324 14 69
e-mail: ewelina.biszto@umw.edu.pl
 
Wydział Nauk o Zdrowiu:
Dziekanat - mgr Izabela Wierzchacz-Langner, tel. 71 784 18 10,
e-mail: izabela.wierzchacz-langner@umw.edu.pl
 
Wydział Farmaceutyczny:
Dziekanat - mgr Agnieszka Pakos, tel. 71 784 05 36,
e-mail:  agnieszka.pakos@umw.edu.pl

Wydział Lekarski:
Dziekanat - mgr Małgorzata Kabała, tel. 784 16 64,

e-mail: malgorzata.kabala@umw.edu.pl
 
Wydział Lekarsko-Stomatologiczny:
Dziekanat - mgr Edyta Podymska, tel. 71 784 03 59,
e-mail: edyta.podymska@umw.edu.pl
 
Studia doktoranckie/Szkoła Doktorska:
Biuro Szkoły Doktorskiej - Agnieszka Adamska, tel. 71 784 16 77,
e-mail: agnieszka.adamska@umw.edu.pl

słowa klucze: niepełnosprawność, niepełnosprawni, student niepełnosprawny, doktorant niepełnosprawny,