Działalność organizacji i stowarzyszeń

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej
Działalność organizacji i stowarzyszeń

Procedura dotycząca usług poligraficznych (wydruków)

USŁUGI POLIGRAFICZNE - realizowane są u Wykonawcy - GRUNWALD 24 s.c. ul. Norwida, który został wyłoniony w postępowaniu ofertowym na potrzeby działalności Samorządu Studentów, organizacji studenckich i stowarzyszeń działających w UMW
1. Samorząd Studentów, organizacja studencka lub stowarzyszenie składa w BOS zlecenie usługi poligraficznej,  w którym wypełnia część I  
2. Pracownik BOS wysyła zlecenie do Wykonawcy i blokuje środki finansowe w wysokości podanej przez Wykonawcę
3. Po zablokowaniu środków, pracownik BOS przesyła drogą elektroniczną do osoby zamawiającej zlecenie wraz z blokadą środków oraz numerem zlecenia
4. Osoba zamawiająca składa u Wykonawcy zamówienie (drogą elektroniczną lub osobiście) posługując się numerem zlecenia, zgodnie ze złożonym wcześniej zleceniem
5. Wykonawca realizuje usługę i wydaje materiały osobie zamawiającej.


Procedura dotycząca usług cateringowych

USŁUGI CATERINGOWE -  realizowane są na podstawie zawartych przez Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu następujących umów na świadczenie usług cateringowych:

1.    Umowa nr AZP.260.115.2023.TP część 1 z Wykonawcą Jakubowski & Janusz Gastronomia Sp. z o.o. na świadczenie cateringu serwowanego. Zawarta umowa obowiązuje do 9 stycznia 2025 r.

Załączniki do pobrania:

https://cloud.umw.edu.pl/index.php/s/oDrBikafPpS7kgs

https://cloud.umw.edu.pl/index.php/s/i2JZNAWHbb8W7w6

https://cloud.umw.edu.pl/index.php/s/J3C6qYRrBd3AMXD

https://cloud.umw.edu.pl/index.php/s/22xBtjds2iLMptZ

https://cloud.umw.edu.pl/index.php/s/XJxzNk5oTSAnZoW

https://cloud.umw.edu.pl/index.php/s/t89gRf86kM5KGAg

2.    Umowa nr AZP.260.115.2023.TP część 2 z Wykonawcą Jakubowski & Janusz Gastronomia Sp. z o.o. na świadczenie cateringu dostarczanego w pojemnikach jednorazowych. Zawarta umowa obowiązuje do 19 stycznia 2025 r.

Załączniki do pobrania:

https://cloud.umw.edu.pl/index.php/s/mfxQPqxoDDpKBb5

https://cloud.umw.edu.pl/index.php/s/sS4JCLRGXFroH7b

https://cloud.umw.edu.pl/index.php/s/874LrJCwc9STAAZ

https://cloud.umw.edu.pl/index.php/s/2C9b3KXEtR7B7dw

https://cloud.umw.edu.pl/index.php/s/yFYTjHsWSoP2Jsc
 


Procedura dotycząca zamówień materiałów promocyjnych w Dziale Komunikacji i Marketingu

 

ZAMÓWIENIA MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH W DZIALE KOMUNIKACJI I MARKETINGU:
1. zapoznać się z cennikiem https://www.formularze.umed.wroc.pl/cennik-marketing/
2. wypełnić Zamówienie na zestawy konferencyjne lub Zamówienie na materiały promocyjne
3. dostarczyć zamówienie do BOS w celu zablokowania środków (podstawą jest pozycja w Preliminarzu lub zgoda Prorektora ds. Studentów i Dydaktyki na zmianę pozycji w Preliminarzu). Zamówienie powinno być podpisane przez opiekuna ( jeśli organizacja posiada) oraz osobę z zarządu. Proszę nie podpisywać się w miejscu "dysponenta środków". Faktycznym dysponentem tych środków, z punktu widzenia Uczelni, jest Prorektor ds. Studentów i Dydaktyki.
4. BOS przekaże zamówienie do Działu Komunikacji i Marketingu
5. Dział Komunikacji i Marketingu skontaktuje się z osobą podaną w Zamówieniu w celu umówienia się na odbiór zamówionych rzeczy. Zamówienie odbiera się z Działu Komunikacji i Marketingu.


Procedura dotycząca zakupu książek przez Bibliotekę

ZAMÓWIENIA KSIĄŻEK PRZEZ BIBLIOTEKĘ:
1. pobrać Wniosek o zakup książek ze strony Biblioteki  ( https://bg.umw.edu.pl/index.php/uslugi/zakup-ksiazek-i-czasopism/ )
2. uzgodnić ceny książek z p. M. Podgórską (malgorzata.podgorska@umw.edu.pl ) i wpisać je w zamówienie,
3. skan dobrej jakości Wniosku podpisany przez opiekuna i osobę z zarządu przesłać do BOS
4. razem z zamówieniem ( lub wcześniej) przysyła się do BOS Regulamin konkursu (w wersji edytowalnej) i zostaje ustalona treść Regulaminu. Mając ostateczną wersję Regulaminu podpisaną przez osobę z zarządu i opiekuna ( jeśli jest), skan dobrej jakości przesyła się do BOS. Regulamin także powinien być podpisany przez opiekuna i kogoś z zarządu. Po rozdaniu nagród studentom, do BOS przesyła się skan Protokołu z rozdania nagród. Studenci, którzy otrzymali nagrody-książki, otrzymają z Uczelni PIT 11.
5. Pracownik Biblioteki skontaktuje się z osobą podaną w Zamówieniu w celu umówienia się na odbiór zamówionych książek. Zamówienie odbiera się z Biblioteki.

LISTA ODCZYNNIKÓW