Student - Akty prawne - Ogólne

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej
Ogólne

Akty prawne zewnętrzne:

  1. Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce  (Dz.U. z 2022 r., poz. 574 ze zm.)

  2. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów (Dz.U. z 2018 r., poz. 1861)

  3. Obwieszczenie Ministra nauki i szkolnictwa wyższego z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra nauki i szkolnictwa wyższego w sprawie standardów kształcenia dla kierunków studiów: lekarskiego, lekarsko-dentystycznego, farmacji, pielęgniarstwa i położnictwa (Dz.U. z 2018 r., poz.345).


Akty prawne wewnętrzne:

  1. Statut Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

  2. Inne akty prawne wewnętrzne dla Studenta m.in. Regulamin studiów/Regulations of Studies, Zarządzenia dotyczące wysokości i terminów wnoszenia opłat za usługi edukacyjne