Ważne kontakty

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej
Ważne kontakty dla studentów:

Dział Spraw Studenckich - kliknij tutaj

Dziekanat Wydziału Lekarskiego - kliknij tutaj

Dziekanat Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego - kliknij tutaj

Dziekanat Wydziału Farmaceutycznego - kliknij tutaj

Dziekanat Wydziału Nauk o Zdrowiu - kliknij tutaj

Dział  Współpracy Międzynarodowej - kliknij tutaj

Biuro Rekrutacji i Badania Losów Absolwentów - kliknij tutaj

Centrum Kultury Jakości Kształcenia - kliknij tutaj

Dział Komunikacji i Marketingu - kliknij tutaj

Studium Wychowania Fizycznego i Sportu  - kliknij tutaj