Opieka medyczna (Student)

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej
Obowiązkowe badania lekarskie

Szanowni Państwo,

zapraszamy do zapoznania się z obowiązującym zarządzeniem nr 38/XV R/2020 Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 11 lutego 2020 r.  w sprawie zasad przeprowadzania obowiązkowych badań lekarskich, badań sanitarno-epidemiologicznych i szczepień ochronnych kandydatów na studia, studentów - dokument do pobrania znajdziesz tutaj.

Badania lekarskie z zakresu medycyny pracy mogą być zrealizowane m.in. w placówkach, których lista jest publikowana na stronach  - http://www.dwomp.pl/badania-uczniow,-studentow.

Placówki te wykonują badania studentów bezpłatnie pod warunkiem posiadania dostępnego limitu w ramach umowy zawartej z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Jeżeli więc, Studencie, wybrałeś placówkę z listy DWOMP  i skierowałeś się tam na badania zapytaj przed badaniem, czy dana placówka może je wykonać bezpłatnie w ramach wolnego limitu, ponieważ w przypadku realizacji badań lekarskich w placówce nieposiadającej dostępnych limitów, badania będą odpłatne, a ich koszt nie refinansowany przez Uczelnię.

Uwaga!
Uniwersytet  Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu nie jest informowany o stopniu wykorzystania limitów przez placówki publikowane na stronach DWOMP.

Bezpłatne konsultacje z psychologiem

Studenci UMW mogą skorzystać z bezpłatnych konsultacji z psychologiem. Konsultacje odbywają się w formie stacjonarnej w Domu Studenckim "Bliźniak" przy ul. Wojciecha z Brudzewa 12. najbliższe terminy:

21.10 godz. 09:00-13:00
20.10 godz. 09:00-11:00
26.10 godz. 09:00-11:00
27.10 godz. 09:00-11:00