Centrum Jakości Nauki i Ewaluacji

Centrum Jakości Nauki i Ewaluacji
Główny Specjalista ds. Ewaluacji Dyscyplin Naukowych

Agnieszka Drużbiak
agnieszka.druzbiak@umw.edu.pl
717841582

Główny Specjalista ds. Ewaluacji Dyscyplin Naukowych

Joanna Latusek
joanna.latusek@umw.edu.pl
717841582

Centrum Jakości Nauki i Ewaluacji podlega bezpośrednio Prorektorowi ds. Nauki.

Cel naszej działalności to:

  • Wsparcie administracyjne i analityczne Prorektora ds. Nauki w osiągnięciu przez Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu jak najlepszego wyniku w procesach ewaluacji.
  • Wsparcie administracyjne i analityczne na rzecz zadań statutowych Rad Dyscyplin, w zakresie monitorowania jakości działalności naukowej w dyscyplinach naukowych UMW: nauki medyczne, nauki farmaceutyczne, nauki o zdrowiu.