Komisja Bioetyczna przy Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu - Kontakt

Komisja Bioetyczna przy Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu

50-367 Wrocław, ul. J. Mikulicza-Radeckiego 4a
tel.: 71 784 10 14, 71 784 17 10,
bioetyka@umw.edu.pl


Siedziba:
budynek modułowy
ul. J. Mikulicza-Radeckiego 4a, pierwsze piętro, pokój 2.8

Przewodniczący Komisji Bioetycznej
dr hab. Tomasz Jurek, prof. Uczelni

Zastępca Przewodniczącego Komisji Bioetycznej
dr hab. Marcin Mączyński, prof. Uczelni

Przewodniczący Komisji przyjmuje interesantów po wcześniejszym ustaleniu terminu spotkania za pośrednictwem biura.

Kierownik Biura:
mgr Agnieszka Kłodnicka

tel. 071/7841710

Specjalista ds. administracyjnych i wniosków

mgr Justyna Gładosz

tel. 071/7841014

Specjalista ds. administracyjnych
poszukujemy do pracy w Komisji Bioetycznej

Uprzejmie informujemy, że przyjmowanie wniosków i wydawanie opinii odbywa się we wtorki i czwartki w godz. 11:00-12:30.

Kontakt telefoniczny w poniedziałki i środy od godz. 14:00 do 15:00. Dokumenty do Biura Komisji można przekazać także za pośrednictwem Kancelarii Uczelni: ul. Karola Marcinkowskiego 2-4, 50-368 Wrocław.

Wniosek oraz pozostałe dokumenty składa się w języku polskim, w postaci papierowej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Wniosek składany za pomocą środków komunikacji elektronicznej jest podpisywany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym albo podpisem zaufanym wnioskodawcy. Uprzejmie prosimy o przesyłanie oryginalnych dokumentów w formie skanów na adres bioetyka@umw.edu.pl