Komisja Bioetyczna przy Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu - Kontakt

Komisja Bioetyczna przy Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu

50-367 Wrocław, ul. J. Mikulicza-Radeckiego 4a
tel.: 71 784 10 14, 71 784 17 10,
bioetyka@umw.edu.pl


Siedziba:
budynek modułowy
ul. J. Mikulicza-Radeckiego 4a, pierwsze piętro, pokój 2.8

Przewodniczący Komisji Bioetycznej
dr hab. Tomasz Jurek, prof. Uczelni

Zastępca Przewodniczącego Komisji Bioetycznej
dr hab. Marcin Mączyński, prof. Uczelni

Przewodniczący Komisji przyjmuje interesantów po wcześniejszym ustaleniu terminu spotkania za pośrednictwem biura.

Kierownik Biura:
mgr Agnieszka Kłodnicka

tel. 071/7841710

Specjalista ds. administracyjnych i wniosków
mgr Bronisława Elżbieta Załustowicz

tel. 071/7841014

Uprzejmie informujemy, że przyjmowanie wniosków i wydawanie opinii odbywa się we wtorki i czwartki w godz. 11:00-13:00.

Kontakt telefoniczny w każdy dzień od godz. 14:00 do 15:30. Dokumenty do Biura Komisji można przekazać także za pośrednictwem Kancelarii Uczelni: ul. Karola Marcinkowskiego 2-4, 50-368 Wrocław.

Pomimo obowiązku przyjmowania wniosków w formie papierowej, uprzejmie prosimy o ich przesyłanie także w formie elektronicznej na adres bioetyka@umw.edu.pl