Rejestr wydarzeń

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK)
Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej
Przyjmowanie gości zagranicznych
Rejestr wydarzeń

Aplikacja do rejestrowania wydarzeń wspieranych przez kilka jednostek.

Link do aplikacji:
https://app.umw.edu.pl/events/