Odznaczenia - Uczelniane

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK)
Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej
Przyjmowanie gości zagranicznych
Uczelniane

Odznaczenia Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

Nadawane są przez Rektora Uniwersytetu Medycznego. Wnioski o odznaczenia prosimy składać do Działu Spraw Pracowniczych w terminie do 31.03.2024 r.


Medal wybity w srebrze

może zostać nadany

  • pracownikom lub byłym pracownikom Uczelni oraz jednostek organizacyjnych, dla których Uczelnia jest organem założycielskim, którzy w okresie swojej długoletniej i aktywnej pracy przyczynili się w istotny sposób do rozwoju Uczelni w zakresie dydaktyki, nauki, lecznictwa, organizacji lub inwestycji oraz umocnienia jej autorytetu, legitymującym się co najmniej 25–letnim stażem pracy w Uczelni lub jednostce organizacyjnej, dla której Uczelnia jest organem założycielskim,
  • innym osobom, instytucjom i organizacjom krajowym i zagranicznym za wybitny wkład w rozwój Uczelni poprzez m.in.: zasługi w dziedzinie umacniania i rozwijania współpracy naukowej i dydaktycznej z Uczelnią, promowanie Uczelni w kraju lub poza jego granicami, wsparcie w pomnażaniu mienia Uczelni.

Medal wybity w srebrze może zostać nadany również innym osobom, instytucjom i organizacjom krajowym i zagranicznym za wybitny wkład w rozwój Uczelni poprzez m.in.: zasługi w dziedzinie umacniania i rozwijania współpracy naukowej i dydaktycznej z Uczelnią; promowanie Uczelni w kraju lub poza jego granicami; wsparcie w pomnażaniu mienia Uczelni.

WZÓR WNIOSKU


Medal wybity w brązie

może zostać nadany pracownikom lub byłym pracownikom Uczelni oraz jednostek organizacyjnych, dla których Uczelnia jest organem założycielskim, którzy w okresie swojej długoletniej i aktywnej pracy przyczynili się w istotny sposób do rozwoju Uczelni w zakresie dydaktyki, nauki, lecznictwa, organizacji lub inwestycji oraz umocnienia jej autorytetu, legitymującym się co najmniej 20–letnim stażem pracy w Uczelni lub jednostce organizacyjnej, dla której Uczelnia jest organem założycielskim.

WZÓR WNIOSKU


Złota Odznaka Honorowa

może zostać nadana: pracownikom lub byłym pracownikom Uczelni oraz jednostek organizacyjnych, dla których Uczelnia jest organem założycielskim, za szczególnie sumienne wykonywanie swoich obowiązków oraz za osiągnięcia w pracy zawodowej i społecznej, odznaczającym się wysokim poziomem moralnym, legitymującym się co najmniej 15–letnim stażem pracy w Uczelni lub jednostce organizacyjnej, dla której Uczelnia jest organem założycielskim oraz innym osobom, które ze względu na swoją działalność na rzecz Uczelni lub jednostek organizacyjnych, dla których Uczelnia jest organem założycielskim, zasługują na szczególne wyróżnienie.

WZÓR WNIOSKU


Srebrna Odznaka Honorowa

może zostać nadana: pracownikom lub byłym pracownikom Uczelni oraz jednostek organizacyjnych, dla których Uczelnia jest organem założycielskim, za szczególnie sumienne wykonywanie swoich obowiązków oraz za osiągnięcia w pracy zawodowej i społecznej, odznaczającym się wysokim poziomem moralnym, legitymującym się co najmniej 10–letnim stażem pracy w Uczelni lub jednostce organizacyjnej, dla której Uczelnia jest organem założycielskim oraz innym osobom, które ze względu na swoją działalność na rzecz Uczelni lub jednostek organizacyjnych, dla których Uczelnia jest organem założycielskim, zasługują na szczególne wyróżnienie.

WZÓR WNIOSKU