Edycja - Szkolenie - Menu boczne

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK)
Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej
Przyjmowanie gości zagranicznych
Instrukcja edycji menu bocznego

Logowanie do systemu:
umw.edu.pl/logowanie

Instrukcja wideo:
https://cloud.umw.edu.pl/index.php/s/CrJLYQBcYWSbP4C

Dodanie uprawnień do edycji (typ: Nowa strona internetowa):
https://e-potrzeby.umw.edu.pl/projects/strona-internetowa/issues/new