Sprawy socjalne - kontakt

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK)
Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej
Przyjmowanie gości zagranicznych
Sprawy socjalne - kontakt

Stanowisko ds. socjalnych

Katarzyna Rygiel
ul. K. Marcinkowskiego 2-6
50-368 Wrocław
II piętro, pokój  2A112 
tel.: 71 784 10 37, 71 784 13 28

e-mail: katarzyna.rygiel@umw.edu.pl
e-mail: socjalny@umw.edu.pl