Sprawy socjalne - kontakt

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK)
Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej
Przyjmowanie gości zagranicznych
Sprawy socjalne - kontakt

Stanowisko ds. socjalnych

Anna Bancarzewska
tel.: 71 784 13 28

ul. K. Marcinkowskiego 2-6
50-368 Wrocław

pokój 0A 128 - parter
e-mail: socjalny@umw.edu.planna.bancarzewska@umw.edu.pl

Katarzyna Rygiel
tel.: 71 784 10 37

ul. K. Marcinkowskiego 2-6
50-368 Wrocław

II piętro, pokój  2A110
e-mail: katarzyna.rygiel@umw.edu.pl, socjalny@umw.edu.pl