Dział Współpracy Międzynarodowej - Umowy - Regulacje prawne

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK)
Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej
Przyjmowanie gości zagranicznych