Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (Sprawy socjalne)

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK)
Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej
Przyjmowanie gości zagranicznych
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Konto  bankowe  Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu dla wpłat  za korzystanie z usług Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych:

Santander Bank Polska S.A.35 ODDZIAŁ/WROCŁAW
nr 64-1500-1793-1217-9001-0036-0000