Ochrona danych osobowych - Akty Prawne

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK)
Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej
Przyjmowanie gości zagranicznych
Akty Prawne

RODO
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenie dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych
(Dziennik Ustaw z 2019 r., poz. 1781, tekst jednolity)

Polityka Ochrony Danych Osobowych Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
(zał. nr 1 do Zarządzenia nr 93/XV R/2018 Rektora UMW z dn. 01.08.2018 r.)

Instrukcja zarządzania siecią i systemami informatycznymi w Uniwersytecie Medycznym im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
(zał. nr 2 do Zarządzenia nr 93/XV R/2018 Rektora UMW z dn. 01.08.2018 r.)

Regulamin korzystania z systemu poczty elektronicznej
(zał. nr 12 do Instrukcji zarządzania siecią i systemami informatycznymi w UMW, Zarządzenia nr 93/XV R/2018 Rektora UMW z dn. 01.08.2018 r.)

Regulamin monitoringu wizyjnego w Uniwersytecie Medycznym im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
(zał. nr 3 do Zarządzenia nr 93/XV R/2018 Rektora UMW z dn. 01.08.2018 r.)

Procedura fizycznego dostępu do pomieszczeń oraz dokumentów zawierających dane osobowe przechowywanych w wersji papierowej  w Uniwersytecie Medycznym im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
(zał. nr 4 do Zarządzenia nr 93/XV R/2018 Rektora UMW z dn. 01.08.2018 r.)

Procedura ochrony danych osobowych w badaniach naukowych prowadzonych w Uniwersytecie Medycznym im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
(zał. nr 5 do Zarządzenia nr 93/XV R/2018 Rektora UMW z dn. 01.08.2018 r.)