Dział Współpracy Międzynarodowej - Przyjmowanie gości - Informacje ogólne

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK)
Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej
Przyjmowanie gości zagranicznych
Informacje ogólne

Zgodnie z Zarządzeniem nr 183/XVI R/2022 Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 12 października 2022 r. w sprawie zmiany „Procedury przyjmowania i organizacji pobytu gości zagranicznych w Uniwersytecie Medycznym im. Piastów Śląskich we Wrocławiu”, pobyt wszystkich gości zagranicznych podlega ww. procedurze.

Kontakt

Osobą kontaktową w sprawach związanych z przyjmowaniem gości zagranicznych jest Dorota Kaleta.

Dorota Kaleta
☎️ tel.: +48 71 784 11 42
📧 e-mail: dorota.kaleta@umw.edu.pl