Informacje podatkowe

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK)
Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej
Przyjmowanie gości zagranicznych
Informacje PIT-11 za 2022 rok odbiór osobisty od 16 do 22 lutego.

Informacje podatkowe

 

Oświadczenie pracownika dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek

Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu w sprawie zasad stosowania 50 % stawki kosztów uzyskania przychodów w Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu

https://www.umw.edu.pl/pl/zarzadzenia/zarzadzenia-rektora/2018/nr-167xv-r2018-stosowanie-50-stawki-kosztow-uzyskania