Informacje płacowo-podatkowe

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK)
Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej
Przyjmowanie gości zagranicznych
informacje podatkowe

Informujemy, że PIT-11 za rok 2023 jest do odbioru w aplikacji mPracownik. Prosimy o pobranie dokumentu z aplikacji.

Oświadczenia i Zarządzenia:

 

Oświadczenie pracownika dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek

Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu w sprawie zasad stosowania 50 % stawki kosztów uzyskania przychodów w Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu

https://www.umw.edu.pl/pl/zarzadzenia/zarzadzenia-rektora/2018/nr-167xv-r2018-stosowanie-50-stawki-kosztow-uzyskania

informacje płacowe