Informacje podatkowe

Informacje podatkowe

Informacje podatkowe

 

Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu w sprawie zasad stosowania 50 % stawki kosztów uzyskania przychodów w Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu

https://www.umw.edu.pl/pl/zarzadzenia/zarzadzenia-rektora/2018/nr-167xv-r2018-stosowanie-50-stawki-kosztow-uzyskania