Karta Multisport (Sprawy socjalne)

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK)
Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej
Przyjmowanie gości zagranicznych
Informacja w sprawie kart Multisport

UWAGA – od dnia 01.07.2024r. następuje zmiana stawek za korzystanie z kart Multisport Plus i Multisport Light (MultiActive).

Uprzejmie informujemy, iż osoby które mają aktywną kartę Multisport Plus i Multisport Light (MultiActive) powinny złożyć nowy wniosek o przedłużenie ważności karty od 1 lipca br.

Wniosek należy złożyć najpóźniej do 20 czerwca br.

Niezłożenie wniosku w w/w terminie spowoduje dezaktywację karty od 1 lipca.

Osoby, które karty nie mają, a chcą przystąpić do programu powinny złożyć wniosek z informacją o dochodach i wybranej wersji karty wraz ze zgodną na przetwarzanie danych osobowych (formularz dla pracownika) zgodnie z obowiązującymi okresami rozliczeniowymi.

Wypełniony, podpisany ręcznie i zeskanowany wniosek należy przesłać na adres e-mail: socjalny@umw.edu.pl

Karty są dostępne w wersji nielimitowanej - Multisport Plus, oraz w wersji limitowanej- 8 wejść w miesiącu- Multisport Light (MultiActive) -(ograniczona liczba placówek, nie akceptują karty w Aquaparku ul. Borowska, Aquaparku Brochów).

Wysokość dopłaty do karty z ZFŚS uzależniona będzie od dochodu brutto na osobę. Dofinansowanie będzie utrzymane na poziomie:

 • 50% kosztu zakupu przy dochodach do 4.500 zł/os
 • 45% ceny zakupu przy dochodach od 4.501 do 7.000 zł/os
 • 40% ceny zakupu przy dochodach powyżej 7.001 zł/os

 Odpłatność pracownika korzystającego z karty Multisport Plus od dnia 01.07.2024r. wynosi:

 • 50% kosztu zakupu wynosić będzie 192,00 zł,
 • 45% kosztu zakupu wynosić będzie 206,10 zł,
 • 40% kosztu zakupu wynosić będzie 221,20 zł

Odpłatność pracownika korzystającego z karty Multisport Light (MultiActive) od dnia 01.07.2024r. wynosi:

 • 50% kosztu zakupu wynosić będzie   99,50 zł,
 • 45% kosztu zakupu wynosić będzie 107,35 zł,
 • 40% kosztu zakupu wynosić będzie 114,20 zł

za kwartał i potrącona będzie z wynagrodzenia pracownika w pierwszym miesiącu dysponowania kartą za okres 3 miesięcy.

W dalszym ciągu utrzymany zostaje trzymiesięczny system wchodzenia i wychodzenia z systemu posiadania karty Multisport. Wnioski i pisemne rezygnacje należy składać:

 • do 20 czerwca na lipiec – sierpień – wrzesień
 • do 15 września na październik – listopad – grudzień
 • do 15 grudnia na styczeń – luty – marzec
 • do 15 marca na kwiecień – maj – czerwiec
Pracownik posiadający aktywną kartę Multisport Plus/Multisport Light (MultiActive) możne zamówić:
 • 2 karty dla Osoby Towarzyszącej:
  • Karta dla Osoby Towarzyszącej – karta dla osoby powyżej 15 roku życia, dostęp do takiej samej ilości obiektów co karta dla pracownika
 • nielimitowaną ilość kart dla dzieci do 15 roku życia:
  • Karta MultiSport Kids – karta dla dzieci do 15 roku życia, dostęp do basenów, aquaparków, zajęć tanecznych, sztuk walki, groty solnej, ścianki wspinaczkowej i lodowiska
  • Karta Basenowa – karta dla dzieci do 15 roku, dostęp do basenów i aquaparków
  • Karta Student – dla uczniów lub studentów od 16 do 26 roku życia
 • 2 karty typu Senior
  • Karta MultiSport Senior – karta dla osób powyżej 60 roku, dostęp do obiektów do godziny 16:00

Opłaty za karty dodatkowe w wysokości 100% kwoty zakupu dokonuje Pracownik poprzez przelew elektroniczny – ceny kart dla osób dodatkowych dostępne są w Sekcji Socjalnej.

Link do zamawiania kart poprzez platformę internetową oraz instrukcja zamawiania dostępne są w Sekcji Socjalnej.