Opisy stanowisk pracy

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK)
Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej
Przyjmowanie gości zagranicznych
Opisy stanowisk pracy

Poniżej przedstawiamy aktualne druki dotyczące opisów stanowisk pracy pracowników niebędących nauczycielami akademickimi (NNA) wraz z instrukcją wypełnienia

Dokumentydo pobrania
Opis stanowiska pracy Administracja Centralna i Jednostki Ogólnouczelniane pobierz
Wydziały pobierz
Wydziały - opis stanowiska pracy inżynieryjno-technicznego pobierz
Zatrudnienie: własne źródło finansowania (m.in. granty, projekty europejskie, działalność usługowa) pobierz
Instrukcja wypełniania opisu stanowiska pracy pobierz